söndag 31 augusti 2008

Bibelstudier

Jag satt och läste lite i bibeln igår, och jag läste lite ur Matteus 5 vilket är berspredikan. Och jag kollade upp dem parallella ställen som finns längst ner på sidan till stycket.
Och det slog mig med häpnad hur otroligt djup Jesus undervisning var. Varje sak som Jesus nämner i bergspredikan har en ankytning till gamla testamentet. Och varje sak han säger ingår också i messianska profetior. Inte nog med att bersdprikans visdom i sig är helt klocktren. Utan det Jesus säger är också något som fullbordar messias ankomst.
Här är några exempel.

***"Saliga är de som är fattiga i anden, dem tillhör himmelriket. (Matt 5)***

Och då kollar vi vad Jesaja 57:15 säger

Den Helige säger:
"Jag bor i det höga och heliga men också hos den som är förkrossad
och har en ödmjuk ande, för att ge liv åt de ödmjukas ande,
för att ge liv åt de förkrossades hjärtan"


Vidare till Jesaja 61:1

"Herrens, HERRENS Ande är över mig,
ty HERREN har smort mig till att predika glädjens budskap för de ödmjuka.
Han har sänt mig att förbinda dem som har ett förkrossat hjärta,
att ropa ut frihet för de fångna och befrielse för de bundna"***4 Saliga är de som sörjer, de skall bli tröstade. (Matt 5)***

Vidare till psaltaren 126:5-6

"De som sår med tårar skall skörda med jubel.
Gråtande går de ut och bär sitt utsäde"


***6 Saliga är de som hungrar och törstar efter rättfärdighet, de skall bli mättade. (Matt 5)***

VIdare till Jesaja 55.

"Hör på, alla ni som törstar, kom hit till vattnet,
och ni som inte har pengar, kom hit och köp säd och ät.
Ja, kom hit och köp säd utan pengar och för intet både vin och mjölk. Varför ger ni ut pengar för det som inte är bröd,
era inkomster för det som inte kan mätta?
Hör på mig, så skall ni få äta gott och njuta av utsökt mat.
Böj ert öra hit och kom till mig! Hör, så får er själ leva!
Jag vill sluta med er ett evigt förbund"


***8 Saliga är de renhjärtade, de skall se Gud.***

Vidare till Psaltaren 24:4-5

"Den som har oskyldiga händer och rent hjärta,
den som inte vänder sin själ till lögn
och inte svär falskt.
Han skall få välsignelse från HERREN
och rättfärdighet från sin frälsnings Gud."


Jag tror ni förstår sambandandet, att gå igenom hela Bergspredikan skulle ta mig hela dagen. Men spana gärna upp dessa ställen. Jag blev stum av häpnad :)

fredag 29 augusti 2008

Kyrkofadern Origenes

Jag håller på och läser en bok om "Den tidiga kristna kyrkans historia" skriven av Henry Chadwick.
Mycket intressant bok. Jag har kommit till den mycket fascinerande herren Origines.

Origenes, föddes cirka 185, troligen i Alexandria, död cirka 254, han var bibeltolkare, teolog vars skriftliga produktivitet saknar nästan motstycke; 6 000 större och mindre skrifter vittnar om det. Genom sin kombination av klassisk kristen bildning och studier av den hedniska filosofin blev han en insiktsfull apologet, och vann många för kristendomen. Ruskigt skarpt sinne hade denna herre.

Här är en bön från honom.

"Det är i bönen som själen finner fotfäste på den bibliska mediatationens stege. Dagligen läser vi skrifterna och erfar själens torka, tills Gud ger oss en föda som mättar själens hunger. Genom nåden upphöjs själen ovan alla timliga bestyr och glädjer sig enbart i Gud när den blickar in i den inre spegel som reflekterar herrens härlighet.
När själen inträtt en känsla och förening med Kristus finns inga andra behov eller utalade önskningar.

tisdag 26 augusti 2008

Att lära sig av sina misstag

Att lära sig av det man gjort fel är en viktig del kristna livet gällande synd. Iaf om man brottas med en synd som man gång på gång gör om igen.
Jag läste en rätt bra historia om detta i en bok för ett tag sen, tänkte återberätta den ur minnet.


"En man gick förbi ett skyltfönster och såg en annons. "Lyxig kryssning endast 100 dollar"
Mannen tänkte.
-Jag har ju hundra dollar på mig, jag slår till.
Mannen går in i affären och talar om att han vill åka med kryssningen. Han sträcker över 100 dollar till han som står i kassan. Varpå han får ett slag av en klubba i huvudet och tuppar av.
Sedan vaknar mannen upp i en gummi ring i en liten flod.
-Yes vilken kryssning, snacka om att bli blåst.
Mannen ser en annan man som också kommer flytande i en ring.
-Jaså du har också blivit blåst på pengar. Undra om det ingår mat i denna kryssningen sade mannen lite ironiskt.
Och den andra mannen svarar.
-Dem servera ingen mat förra året heller sade mannnen och rynkade sig i pannan.
Detta är ett praktexempel på hur det går när man inte lär sig av sina misstag. Otroligt dumt :)
Men endå så tror jag vi alla beter oss lika dumt ibland.

måndag 25 augusti 2008

Matteus

När jag läste Matteus det första gångerna som kristen så ryckte jag till på Jesus helt uppenbara inriktning till det Judiska folket, och uppenbara nekande att nå det hedniska folket.
Matteus används ofta av Messianska kristna samt ateister för att tex klanka ner på Paulus. Man hänvisar ofta till den citaten jag visar här nedan. Men jag har grävt och forskat lite i argumenten som ofta läggs fram.


I Matteusevangelium så visar Jesus på ett flertal ställen att han skall nå Israels folk med sitt budskap under sin tid då han vandrar på jorden. När han sänder ut det tolv lärljungarna säger han detta :
Gå inte in på hedningarnas område eller in i någon samaritisk stad. Gå i stället till de förlorade fåren av Israels hus” (Matt 10:6)
Och denna:
Han svarade: ”Jag är sänd endast till de förlorade fåren av Israels hus.” 25 Men hon kom och föll ner för honom och sade: “Herre, hjälp mig!” 26 Han svarade: “Det är inte rätt att ta brödet från barnen och kasta det åt hundarna (Matt 15:21-28)

Här visar alltså Jesus klart och tydligt att hans uppgift det är att samla folket, vilket är Judar som lever i det gamla förbundet och läser “Tanach” och han vill få dem att öppna sina ögon för skriften. Det är inte så konstigt att han vill nå ut till sitt förbunds folk egentligen. För allt Jesus talar om det har sitt ursprung i Tanach, allt Jesus gör han sin symboliska mening i skriften. Jesus läser och undervisar från skriften.
När Jesus väljer det tolv lärljungarna så är detta också en symbolisk handling för det tolv stammarna och starten Israel.
Dessa tolv lärljungar skall bli starten för den nya församlingen som ingår i det nya förbundet. Här läggs grunden, en grund som vilar på Gamla testamentet. Det är inte konstigt att den nya församlingen är Judar, då Judiska barn får lära sig skriften sedan barnsben. Det är dessa ögon Jesus vill öppna. Alla liknelser Jesus ger sina lärjungar är för att öppna deras hjärta för skriften.

Men Jesus gör saker i Matteusevangeliet som ändå visar att icke Judar får ta del av himmelriket. Vi har dels det citatet från ovan med ”En kanaaneisk kvinnas tro” (Matt 15:21-28)
Där ändå Jesus säger “”Kvinna, din tro är stor” Vilket tyder på att genom sin tro så är hon rättfärdig.

Sen så har vi kapitlet “En hednisk officers tro” Matt 8:5-13
Där Jesus säger till denne Romerske soldaten:
Amen säger jag er: I Israel har jag inte hos någon funnit en så stark tro. 11 Jag säger er: Många skall komma från öster och väster och ligga till bords med Abraham och Isak och Jakob i himmelriket. 12 Men rikets barn skall kastas ut i mörkret utanför

Bland de första som välkommnade och uppmärksammade Israels konung (Jesus) var ju de vise männen.. alltså utlänningar erkänner honom innan Israels folk gör det, värt en tanke. (Matt 2:1-12 )

Jesus vandrar även vidare till Galileen och bosätter sig i Kapernaum,
där det bodde judar, men även många hedningar. Detta tyder på att Jesus var i en miljö där det fanns mycket hedningar. Vi läser nedan:

Han lämnade Nasaret och bosatte sig i Kapernaum, som ligger vid sjön på Sebulons och Naftalis område, 14 för att det skulle uppfyllas som var sagt genom profeten Jesaja: 15 “Sebulons och Naftalis land, sjövägen, landet på andra sidan Jordan, hedningarnas Galileen * 16 - det folk som sitter i mörker skall se ett stort ljus, och för dem som bor i dödens land och skugga skall ett ljus gå upp. “*
17 Från den tiden började Jesus predika och säga: “Omvänd er, ty himmelriket är nu här
."* (Matt 4:12-17)

Efter att ha predikat i Gallileen så läser vi: ”Och mycket folk följde honom från Galileen och Dekapolis*, från Jerusalem och Judeen och från andra sidan Jordan” (Matt 4:23)
Alltså både Gallilen och Dekapolis var städer med mycket hedningar. Jesus reste i 5 regioner av Hedniska städer. Och han drog med sig folkskaror därifrån.
Givetvis kan vi bara spekulera i om det var hedningar som följde Jesus i denna folkskara. Men det finns ju ett visst fog för det.

Det Romersk/Grekiska Dekapolis var även staden som Jesus gjorde undret med svinhjorden.
En liten amärkning kring denna hedna stad är att efter historien kring svinjorden så vill folket att Jesus skall lämna dem (Mark 5:1-20 )
Senare i (Mark 7:31-37) så återvänder Jesus till Dekapolis och möts av en stor folkskara av hedningar. Alltså har en stor skara hört mannen med svinjordens historia och kommit till tro på Jesus. Först ville man fösa iväg och och sedan möter man honom med Jubel.
Hedningar kommer till tro.
Hela denna historien är också en kontrast till Judarna. Denna plats där svinen fanns där var mycket orent för en Jude att vistas, men vad gör Jesus? Jo han sträcker ut sin arm till en hednisk man som befinner sig på denna avkyvärda orena plats. Han hjälper honom. han kommer till tro och “Mannen gick då och ropade ut över hela Dekapolis* allt vad Jesus hade gjort med honom. Och alla förundrade sig” (Mark 5:1-20)

Vi har alltså befog i synoptikerna att Jesus nådde ut till hedningar även om hans största uppdrag var att nå ut Judar för det nya förbundets start.

Alltså gör Paulus något som det finns fog för i synoptikerna. Det finns även fog för att hedningar skall nås av budskapet i Gamla testamentet.

“Jag vill sluta med er ett evigt förbund:
Ni skall få den trofasta nåd som jag lovade David.
Se, honom har jag satt till ett vittne för folken, till en furste och ledare för folken.
Du skall kalla på ett folk du inte känner, ett hednafolk som inte känner dig skall skynda till dig för HERRENS, din Guds, skull, för Israels Heliges skull, ty han har förhärligat dig.
Sök HERREN medan han låter sig finnas, åkalla honom medan han är nära.
Den ogudaktige må överge sin väg, den orättfärdige sina tankar och vända om till HERREN, så skall han förbarma sig över honom, och till vår Gud, ty han skall ge mycken förlåtelse.”
(Jesaja 55)

Vill du ha lite mer kött på benen kan spana in Jes 42:6 ,Jes 49:6 ,Jes 52:10 ,Jes 66:18

Vad är det sista Jesus säger i Matteus 28?
Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn 20 och lär dem att hålla *allt vad jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar intill tidens slut.

lördag 23 augusti 2008

Sakral musikKamerkoor Cantabile-Hove spelar en låt med den fantastiske sakrala kompisitören Juan de Anchieta. Detta får mina hår att resa sig. Underbar musik.

torsdag 21 augusti 2008

Om helvetet

Jag och Excelsis hade lite debatt kring detta med helvetet i går. Tänkte vi kan spåna vidare kring detta via bloggen så fler kan vara med :)
Den stora frågan är hur en God Gud kan låta sina skapade barn pinas i en evig eld. Vad anser ni om detta?

CS Lewis, svarade på frågan på ett rätt skarpt sätt.

"På lång sikt är svaret till alla som protesterar mot läran om helvetet i sig självt en fråga: ’Vad begär ni att Gud skall göra?’ Utplåna deras tidigare synder och till varje pris låta dem börja på nytt, utjämna varje svårighet och erbjuda alla slag av övernaturlig hjälp? Men det har han gjort, på Golgata. Förlåta dem? De vill inte ha förlåtelse. Lämna dem i fred? Tyvärr fruktar jag att det är just vad han gör"

Filosofen Peter Kreeft skriver:
”Helvetets lågor består av Guds kärlek.”5 Det är alltså Guds kärlek som är den outhärdligaste pinan för de som befinner sig i helvetet. De fördömda hatar denna kärlek, och den plågar dem, men den är ofrånkomlig eftersom Guds självaste natur är kärlek.

onsdag 20 augusti 2008

Bloggar sparsamt

Är mycket nystarter de här tiden för min del. Sonen börjat på dagis, jag har börjat jobba efter 5 veckors semester. Det är lite körigt helt enkelt. Helt enkelt inte haft tid att blogga. Men det kommer.
Men lite Johannes 17 (Jesu översteprästerliga förbön) kanske jag kan flika in med :)

24 Fader, jag vill att där jag är, där skall också de som du har gett mig vara med mig, så att de får se min härlighet som du har gett mig, eftersom du har älskat mig innan världens grund var lagd. 25 Rättfärdige Fader, världen har inte lärt känna dig, men jag känner dig, och de vet att du har sänt mig. 26 Jag har gjort ditt namn känt för dem, och jag skall göra det känt, för att den kärlek som du har älskat mig med skall vara i dem och jag i dem

söndag 17 augusti 2008

Fyndet vid Qumran

Jag har den senaste tiden satt mig in i fynden som kallas döda havsrullarna. Av någon anledning så dyker alltid dessa upp vid debatter med ateister. Tänkte att jag får väl sätta mig in i vad som egentligen kommit fram. Då många ateister lägger fram teorier som att Johannes Döparen,Jesus och den första kristna församlingen skulle tillhört esséerna. Men det mesta är spekulationer. Man har även funnit massor med böcker från gamla testamentet. Bla ett mer eller mindre komplett Jesaja.

Det som gör fyndet som kallas 4QMMT intressant det är vi finner mycket info om esseerna som är en Judisk grupp vid sidan av fariséerna och Saddukeerna. Som var verksamma under tiden som Jesus var verksam.
Det ger oss intressant information om evangeliernas trovärdighet, vi vet att det fanns en messias förväntan. Qumrantexterna visar också hur djupt rotad förväntan på en krigisk, davidisk Messias var. Man har anledning att tro att det var den förhärskande bilden av Messias bland judar.
För förståelsen av Nya testamnetet är textfynden betydelsefulla. Inte bara klargör de hur tydligt Jesus och den första församlingen stod i den judiska traditionen, texterna kastar även ljus över exempelvis hur samtiden såg på korsfästelse och innebörden av "laggärningar".
ljuset av Qumran är det tydligt hur judisk Jesus var. Jesus förvaltade det judiska arvet
Samtidigt står det klart hur unik Jesus är, i synnerhet när det gäller anspråket han gör i sin person.
Qumrantexterna visar att Johannesevangeliet hör hemma i judisk miljö. Språket och bilderna med kontrasterna, ljus - mörker, liv - död, finns också i Qumran. Esseerna kallade sig förresten för "Ljusets barn".

Här är två bra länkar för den intresserade

http://www.lingfil.uu.se/afro/semitiska/qumran/dss03.html
http://www.tyresopingst.se/Darash/esseerna.htm

fredag 15 augusti 2008

MusikEn riktigt skön låt med en av mina favorit grupper Alpha blondie. Videon är stark och berör.

torsdag 14 augusti 2008

Evigt förbund

"Jag vill sluta med er ett evigt förbund:
Ni skall få den trofasta nåd som jag lovade David.
Se, honom har jag satt till ett vittne för folken, till en furste och ledare för folken.
Du skall kalla på ett folk du inte känner, ett hednafolk som inte känner dig skall skynda till dig för HERRENS, din Guds, skull, för Israels Heliges skull, ty han har förhärligat dig.
Sök HERREN medan han låter sig finnas, åkalla honom medan han är nära.

Den ogudaktige må överge sin väg, den orättfärdige sina tankar och vända om till HERREN, så skall han förbarma sig över honom, och till vår Gud, ty han skall ge mycken förlåtelse."
Jesaja 55

Jag gillar detta parti från Jesaja. Anledningen till varför jag lägger upp detta kapitel är att jag debatterar med ateister angående Paulus och hans evangelisation till hedningar. Jesaja 55 visar att han inte är så fel ute va? :)
Här debatten förresten.
http://www.credoakademin.nu/index.php/forums/viewthread/518/P330/#10651

Den som vill ha lite mer kött på benen kan spana in Jes 42:6 ,Jes 49:6 ,Jes 52:10 ,Jes 66:18

måndag 11 augusti 2008

En tanke

Rom 8:1
"Så finns nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus."

Smaka på denna meningen, låt den bli ditt svar när du får dåliga tankar om dig själv, eller när du syndat och känner dig helkass, trots att du känner ånger. Låt denna meningen vakta ditt känsliga hjärta från dåliga tankar som vill slå rot.

Vi blottar våran oförmåga att klara oss på egen hand. Där vi brister står Jesus med öppna armar. I våran svaghet finner vi våran starka sida. Att kunna blotta sig svaghet, är ett tecken på en stark personlighet. Att inse sitt behov av Jesus vid sin sida är en styrka. Men den kräver att man ger upp sig själv för denna insikt. Denna insikt är att ta på sig sitt kors.
Amen

fredag 8 augusti 2008

Jesus och äktenskapsbryterskan

Textavsnittet i Joh 7:53-8:11 är omdiskuterat. Det saknas helt i de äldsta hand-skrifterna. Många menar att avsnittet är ett senare tillägg Det saknas i alla viktiga tidiga manuskript, och då det börjar dyka upp kan man hitta det på en mångfald ställen i evangelierna. Det är ett budskap av klart synoptisk karaktär. Det kan återspegla en erfarenhet hos den historiske Jesus, vilken har hållits levande i traditionen och som så småningom (lyckligtvis) nått fram till texten i det fjärde evangeliet.
Kyrkofäderna på fyrahundratalet, Ambrosius, Augustinus och Hieronymus antar att texterna var äkta, men att de hade uteslutits av "trossvaga människor"

Hur ser ni på dessa verser. Jag tänker då främst inte på dess teologiska innebörd utan dess historiska. Jag har liten kunskap om texter och ursprung, ni får gärna dela eran kunskap :)

http://www.katolik.nu/html/bib_kvinn.htm

http://www.bibeln.se/showinfo.jsp?not=1&versid=30980 (fotnot bibel2000)

Att nå ut budskapetEn till bra predikan med pastor Mike. Handlar om hur den nyfrälste ofta i början berättar för andra icke frälsta om sina upplevelser, och att den nyfrälste utrålar en sådan glädje och iver att den inte kan annat är berätta. Sen börjar den frälste en församling och träffar andra härliga kristna, detta slutar att den nyfrälste börja hänga enbart med andra kristna och helt sluta nå ut budskapet till icke kristna.
Sedan har vi en kristendom som inte når ut till andra. Vi börja tom älska dem kristna mer än icke kristna, kan tom uppstå ett förakt/hat mot syndare som inte mött Jesus.

Väldigt stark predikan.

Pastor MikeEn mycket bra predikan om Paulus/Johannes vistelse i mäktiga staden Efesos. Jag uppskattar den här typen av predikningar där man får en historisk inblick i hur det var i en en stad som Efesos. Hur religösa/filosofiska krafter infiltrerade den tidiga kyrkan.

onsdag 6 augusti 2008

Vilket namn? (Bibel mix)

"Ett evigt, oförgängligt namn skall jag ge dem.
Främlingar som sluter sig till Herren och vill göra tjänst hos honom, älska Herrens namn och vara hans tjänare."
(Jes 56:6)

Det här är mäktiga ord från Jesaja. Sedan hoppar vi till Johnannes evangelium och läser vad som sägs om detta namn.

"Men dessa har blivit nerskrivna, för att ni skall tro att Jesus är Messias, Guds Son, och för att ni genom tron skall ha liv i hans namn." (Joh 20:31)

Vidare hoppar vi till Filliperbrevet.

"Därför har också Gud upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla namn, för att i Jesu namn alla knän skall böja sig, i himlen och på jorden och under jorden, och alla tungor bekänna, Gud, Fadern, till ära, att Jesus Kristus är Herren" (Fil 2:9-11)

Evolution på Guds villkor

"I begynnelsen var ordet och ... i ordet var liv." Modern vetenskap har på ett mycket övertygande sätt bekräftat sanningshalten i denna utsaga i Johannes evangeliums inledning och dess motsvarigheter i Första Moseboks skapelsebefallningar genom att visa att allt liv bygger på ordergivningen från orden i det kemiska språket DNA - alla livsformers generalplan"

Detta och hela artikeln kan vi läsa i http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=156233

Vad tycker ni om detta? Eller låter detta heltokigt i era öron?
Jag måste väl tillägga att jag är en kristen som utan problem tror på en evolution. Så för mig låter det inte så galet, men det övertygar nog inte många ateister att vända om till tro direkt, iaf inte den skara jag stött på via flashback.
Förresten så har jag idag slutat att skriva på flashback idag för den som är skulle vara intresserad av sådan info.


Den som är mer intresserad i detta ämnet kan se på filmen med den kristna gen-forskaren Francis Collins.
http://www.youtube.com/watch?v=DjJAWuzno9Y

måndag 4 augusti 2008

Korset


Luk 14
27 Den som inte bär sitt kors och följer mig kan inte vara min lärjunge


Den här meningen har ju dom flesta kristna läst. Men vad innebär den egentligen? Vad betyder den för er?
Det är ju endå rätt tunga ord här. Om vi inte tar på oss korset så kan vi inte följa Jesus. Lämnar vi inte oss till Jesus och förnekar oss själva så kan vi inte vara hans lärljunge.
Jag tror dem flesta förstår den fysiska bilden av detta, dvs. att man skall ta på sig det kors som Jesus gjorde på Golgata. Men det finns ju en djupare andlig innebörd av detta också.
Jag har förstått under denna veckan vad Jesus menar här. Vi måste alla vandra och ta på oss detta kors.
Jag tror att vi måste komma till en punk i våran tillvaro där vi helt utelämnar oss till Gud och bekänner våran oförmåga att fixa detta själva. Vi måste blotta vårar inre behov till Gud. Detta sker ofta i en ren desperation. Min vecka har varit sådan, jag har bett och bett till Gud, men fick inga svar. Tillslut infann sig en helt desperat känsla inom mig. Jag satte mig på golvet och bara bad ut mina innersta böner, ”Jag fixar inte detta, hjälp mig Gud”
Och där skedde en vändning. Här insåg jag djupet i detta med att ta på sig korset, detta är mitt kors. Detta är min vandring med Gud. Mitt kors.

Jesus fick en sådan vandring. En tystnad från Fadern, en känsla av att vara övergiven.

Mark 15
Och vid nionde timmen ropade Jesus med hög röst: "Eloi, Eloi, lema sabaktani?" Det betyder: "Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig?


Här ser vi på korset hur desperat hans sista bön är.
– Varför lämnar du mig ensam far? Varför måste jag bära denna av att vara ensam och övergiven. Varför svarar du mig inte i min desperation. Varför är min själ så nertyngd med känslor av förvirring och förkastelse.

När Jesus vill att vi skall ta på sig vårt kors och följa honom då tror jag att han menar att vi kommer vandra samma jobbiga väg som han gjorde på korset. Även om vi inte går den fysiska/andliga smärtan som Jesus fick uppleva, så upplever vi en jobbig inre kamp.
Men visst är det befriande att våran frälsare Jesus vet hur vi känner oss när vi lider med vårat kors. Och att även han som är Guds son erkände sitt ständiga behov av Faderns närhet.
"Sonen kan inte göra något av sig själv, utan endast det han ser Fadern göra. Ty vad Fadern gör, det gör Sonen" (Joh 5)


Tankar och inspration från David Wilkersons bok "Det nya förundets insikt"

fredag 1 augusti 2008

Guds tystnad

Jag har under denna veckan haft tunga och jobbiga stunder med Gud. Han har varit mycket tyst och inte hjälp mig så som jag velat. Jag har fallit tillbaka till en del gamla köttsliga laster som jag gång på gång vill klara mig utan. Jag har under denna vecka inte hört Guds röst alls. Vilket gjort att jag tvivlat och känt mig mycket syndig och helt värdelös.
Tillslut så trilla polletten ner i mitt hjärta. Jag ville fixa synden på egen hand, jag vill vara rättfärdig av egen kraft. Jag vill vara en helig from kristen som lever för Gud. Men jag vill prestera det själv. Och det fungerar inte nå vidare har jag fått lära mig denna veckan.
Denna bönen i texten nedan som är skriven av Davis Wilkerson sammanfattar min vecka. Den är mycket stark denna bönen. Och vilken befrielse det är att förstå denna djuphet. Att kasta på sig på Guds löften och blotta min oförmåga att leva rättfärdigt liv av egen kraft.
Gud tuktade mig denna veckan, jag var tvungen att förstå något själv. Tyvärr så förstår man inte alltid det. Jag vill ha konstant helig Gudsnärvaro i mitt liv jämt och gå runt och njuta av herren ljuvlighet. Men det fungerar ju inte jämt tyvärr."Herre jag bekänner min oförmåga att hålla dina bud. Jag erkänner min totala hjälplöshet att frigöra mig själv från syndens inflytande. I all min strävan har jag misslyckats om och om igen. Nu kommer jag till dig i en total uppgivenhet. Jag bekänner mitt behov av att bli befriad från min synd. Och jag medger att jag inte kan göra det själv. Herre lossa mina bojor. Jag inser att mitt enda hopp om frihet från slaveriet står i din makt. Nu kommer jag till dig i tro, Herre, och jag kastar mig i dina armar.
Amen."