måndag 29 augusti 2011

Har du mig kär?

Igår under högmässan så var det konfirmation för ungdomarna i kyrkan. Det var en högtidlig gudstjänst med biskopen närvarande.
Det var även speciellt och tänkvärt att begrunda konfirmandernas löften, och påminna sig om att man själv avlagt dessa löften. Det var för mig en tankeställare.

Tron kan ju ibland för mig, nästan kännas som ett stort skämt, ett stort hyckleri där jag knappt mäktar med att be till Gud. Och när jag väl bedjer så finns inte den där kärleken till Gud som den fanns innan. Relationen till Gud förvandlas närmast till någon som jag prioriterar först på tredje eller fjärde plats i mitt liv. Det finns mycket annat som lockar före, dator, internet, serier, musik osv. Ja dessa ting tar ofta bort viljan att umgås med Gud.

Orden i Johannesevangeliet 21:16 ekar med smärta i hjärtat "älskar du mig?, har du mig kär"
Jag tänker ofta på hur svåra dessa ord måste ha varit för Petrus, som när det väl kom till kritan, inte hade den kärleken till Jesus, så krävdes. Ja vilket fick en konsekvens, där han förnekade att han kände honom.

Jag tror att det är viktigt att man vågar erkänna för Gud, att man inte älskar honom tillräckligt. Jag upplever iaf att det är en vinst att våga erkänna detta.
Det här var ju tänkt som en kort bloggpost, så det får väl räcka för denna gången.

Vad svarar du själv på Jesu fråga? "Har du mig kär"?

måndag 22 augusti 2011

De sista två kapitlen i Paulus första brev till de kristna i Korinth

Bröder, jag vill påminna er om evangeliet som jag förkunnade, som ni också tog emot, på vars grund ni står och genom vilket ni blir räddade. Jag vill påminna er om orden i min förkunnelse - den håller ni väl fast vid, annars var det bortkastat att ni kom till tro.

söndag 21 augusti 2011

Dagens lärdom

Man lär sig något nytt varje dag sägs det. Idag har jag nåtts av insikten att städa undan massa bråte inom mig. En insikt som ger mig en förnimmelse att något nytt håller på att ske med mig.

Här är några ord från Paulus brev som sammanfattar det hela bra.

"Förstår ni inte att ni är Guds tempel och att Guds ande bor i er?" (1 Kor 3:16)

lördag 20 augusti 2011

Länktips

Dick Harrysson vågar gå emot strömmen och påpeka en historisk rimlighet. Vilket är rätt ovanligt i svensk media. Här kommer två länkar som är värda att läsa.

http://blog.svd.se/historia/2011/04/11/fanns-jesus/

http://www.newsmill.se/artikel/2011/05/12/att-jesus-inte-skulle-ha-funnits-r-en-modern-konspirationsteori


tisdag 16 augusti 2011

Kapitel 13 & 14 i Paulus 1:a brev till de kristna i Korinth.

Paulus går vidare med hur de firar gudstjänsten.
Om jag talar både människors och änglars språk, men saknar kärlek, är jag bara ekande brons, en skrällande cymbal. Och om jag har profetisk gåva och känner alla hemligheterna och har hela kunskapen, och om jag har all tro så att jag kan flytta berg, men saknar kärlek, är jag ingenting. Och om jag delar ut allt jag äger och om jag låter bränna mig på bål, men saknar kärlek, har jag ingenting vunnit.
Kärleken är tålmodig och god. Kärleken är inte stridslysten, inte skrytsam och inte uppblåst. Den är inte utmanande, inte självisk, den brusar inte upp, den vill ingen något ont. Den finner inte glädje i orätten men gläds med sanningen. Allt bär den, allt tror den, allt hoppas den, allt uthärdar den.

måndag 8 augusti 2011

Kapitel 12 verkar vara enklare...

I fråga om de andliga gåvorna, bröder, vill jag också att ni skall ha kunskap. Ni vet att när ni var hedningar drogs ni viljelöst med, bort till de stumma avgudarna. Därför vill jag att ni skall förstå att ingen som är fylld av Guds ande säger: "Förbannelse över Jesus", och att ingen kan säga: "Jesus är herre", om han inte är fylld av den heliga anden.

Nådegåvorna är olika, men Anden densamma. Tjänsterna är olika, men Herren densamme. Verksamheterna är olika, men Gud är densamme, han som verkar i allt och överallt.

måndag 1 augusti 2011

1 kor 11 - en stötesten eller en snubbeltråd?

Detta kapitel kan man säga en hel del om ... men jag har i alla fall försökt att begräns mig!

Ha mig till föredöme liksom jag har Kristus till föredöme.

Jag måste berömma er för att ni kommer ihåg allt jag har sagt och håller fast vid det som jag har fört vidare till er precis som jag förmedlade det. Nu vill jag att ni skall veta att Kristus är