söndag 10 juli 2011

Jag läser vidare i kapitel 5 & 6 i Paulus första brev till de kristna i Korinth

Man säger att det förekommer otukt bland er, till och med sådan otukt som inte finns ens bland hedningarna, nämligen att någon lever ihop med sin fars hustru. Men ni är sturska, fast ni borde ha blivit förtvivlade och stött ut den som gjort sig skyldig till detta. Själv har jag redan - som om jag hade varit där, frånvarande till kroppen men närvarande till anden - fällt domen över den skyldige, i vår herre Jesu Kristi namn, när ni och min ande kom samman och vår herre Jesu kraft var med oss: en sådan person skall överlämnas åt Satan så att hans kropp går under för att hans ande skall bli räddad på Herrens dag.

Ni har ingen anledning att skryta. Vet ni inte: lite surdeg får hela degen att jäsa. Rensa bort den gamla surdegen så att ni blir en ny deg. Ni är ju osyrade, för vårt påsklamm, Kristus, är slaktat. Låt oss därför fira högtid, inte med gammal surdeg, inte med ondskans och fördärvets surdeg, utan med renhetens och sanningens osyrade bröd.

I mitt brev till er skrev jag att ni inte får ha med otuktiga människor att göra. Jag menade inte alla som är otuktiga här i världen, inte alla själviska och utsugare och avgudadyrkare; i så fall hade ni fått lämna världen. Nej, vad jag skrev till er var att ni inte får ha något att göra med den som kallas broder men som förfaller till otukt, själviskhet, avgudadyrkan, ovettigt tal, fylleri och utsugning. Ni får inte äta tillsammans med honom. De utomstående är det väl inte min sak att döma? Själva dömer ni ju bara inom er egen krets. De utomstående skall Gud döma. Gör er av med den som är ond.

Processer mellan kristna

Hur kan någon av er som ligger i tvist med en broder komma på tanken att processa inför de orättfärdiga och inte inför de heliga! Vet ni inte att de heliga skall döma världen? Och om ni skall döma världen, duger ni då inte till att döma i småsaker? Vet ni inte att vi skall döma änglar? Då bör vi väl klara av vardagliga tvister. Men när ni nu har sådana tvister, då tar ni till domare folk som församlingen ser ner på. Ni borde skämmas! Finns det då ingen bland er som är klok nog att döma mellan två kristna bröder? I stället processar broder mot broder, och detta inför otroende! Redan det att ni processar med varandra är ett nederlag för er. Varför finner ni er inte hellre i en oförrätt? Varför tar ni inte hellre en förlust? I stället vållar ni andra orätt och förluster - era egna bröder. Har ni glömt att ingen orättfärdig skall få ärva Guds rike? Låt inte bedra er. Inga otuktiga eller avgudadyrkare eller horkarlar eller män som ligger med andra män, inga som är tjuvaktiga eller själviska, inga drinkare, ovettiga och utsugare - ingen sådan får ärva Guds rike. Så har somliga av er levt, men ni har låtit tvätta er rena, ni har helgats och gjorts rättfärdiga genom herren Jesu Kristi namn och genom vår Guds ande.

Kroppen ett tempel för den heliga anden

Allt är tillåtet för mig - men allt är inte nyttigt. Allt är tillåtet för mig - men ingenting får ta makten över mig. Maten är till för magen och magen för maten, tills Gud gör båda överflödiga. Men kroppen är inte till för otukt utan för Herren, och Herren är till för kroppen. Gud har uppväckt Herren, och genom sin makt skall han uppväcka oss. Vet ni inte att era kroppar är Kristi lemmar? Skall jag ta Kristi lemmar och göra dem till en skökas lemmar? Nej! Vet ni inte att den som förenar sig med en sköka blir till en enda kropp med henne? Det heter ju: De två skall bli ett. Men den som förenar sig med Herren blir till en enda ande med honom. Håll er borta från otukten. All annan synd som en människa begår lämnar kroppen utanför, men den otuktige syndar mot sin egen kropp. Vet ni inte att er kropp är ett tempel för den heliga anden, som ni har inom er och som ni har fått från Gud? Ni tillhör inte er själva. Gud har köpt er och priset är betalt. Ära då Gud med er kropp.

Först verkar det som om han äntligen börjar tala om något annat! I hela kapitel 1 till och med 4 har han talat om enheten i församlingen. Det som för så många kristna, i alla tider, måste stå tillbaks för ”den rena läran”. Så låt oss titta på vad han tar sig an.

Det första är ett fall av grov otukt, och det kan man förstå att han måste reagera på, men vad är det han säger? Att överlämna honom till Satan? Men fortsättningen är lika viktig: Målet är att rädda hans ande, hans själ. Det är alltså syftet med operationen. I nästa brev (2 kor) läser vi att de skall ta emot honom när han kommer tillbaks och ångrar sig. Fortsättningen är det många som tillämpar: att göra sig av med surdegen, dvs. att straffa eller utesluta dem som inte fyller måttet. Men vad menas med att man inte får äta tillsammans med dem? Svaret finns litet längre fram i brevet, men jag kan redan nu avslöja att det är eukaristin, nattvarden, som avses.

Men nu kommer han tillbaks till att döma. Han knyter alltså tillbaks till inledningen. Otukten, och ett oredligt leverne, är alltså någon sorts variation på det som skapar splittring i församlingen. Det verkar ha gått så långt att man vänt sig till utomstående för att lösa tvister. Paulus verkar inte ha ord för hur illa han tycker om det. Dels borde man bland de kristna finna folk som klarar av enkla saker, och dels borde man över huvud taget ägna mindre kraft åt att få rätt, och hellre ta en liten förlust. Man kan erinra sig vad Jesus sade om att vända andra kinden till… Paulus avslutar i alla fall detta avsnitt med att erinra om att de som lever ovärdigt inte skall få ärva Guds rike, dvs. inte får kalla sig Guds barn, och alltså inte bröder och systrar i församlingen.

Det sista stycket kan vara svårsmält för många kristna i dag. Vad Paulus i praktiken säger är att kroppen är andlig, eller att anden inte är något abstrakt, eller bara inom mig, eller … Kroppen är ett tempel för den helige Ande. Det kan vara värt att fundera litet över… ett tempel i antiken är en plats där präster för folks räkning bär fram offer till någon Gud. Så var det också med templet i Jerusalem. Templet är en mötesplats för Gud och människor. Det som i detta sammanhang är litet speciellt är att den helige ande sänkte sig över Davids / Salomos tempel i form av eldslågor vid invigningen. Just den helige Andes närvaro i det allra heligaste var centralt för judarna. Det var detta som ”upprepades” då den helige Ande sänkte sig ner över apostlarna på pingstdagen – det var då de blev till det nya templet i det nya förbundet med den nya översteprästen och det nya offret. Det är detta som Paulus knyter an till. Det blir tydligt om man tar det en nivå till. Översteprästen var den som personifierade templet, och hans ämbetsdräkt hade samma symboler som det allra heligaste i templet. Jesus är överstepräst, och Paulus säger att man som kristen blir en ande med honom. Kropp och ande hänger samman! Templet är bara en stenhög utan översteprästen och utan den helige Ande. Temat är i övrigt för stort för att utvecklas här – templet är lika centralt i GT som i Jesu liv.Vi förstår varför enheten är så viktig.

1 kommentar:

  1. Nu har jag för första gången läst igenom alla dina tolkningar av 1 Kor.. Det är väldigt givande att läsa, och jag hoppas att du går igenom hela brevet..

    Ps.. Vi åker till Sthlm, på söndag. hojta till via sms om eventuellt träffas..

    SvaraRadera