måndag 20 december 2010

Inrtressant tanke

Jag tog del av en intressant tanke, som jag gärna vill förmedla, och eventuellt läsa era reaktioner kring.

Tanken är följande: protestanter har, om än i varierande grad, tagit avstånd ifrån prästämbetet. Därav följer att man antingen hoppar över, eller diffunderar (späder ut) det som står om särskilda kallelser, och särskilda uppdrag med tillhörande befogenheter, i NT (liksom, givetvis, i GT). Det leder till två saker. Det ena är uppenbart och omedelbart - att den sakramentala grunden för tron försvinner och ersätts av något sätt att använda bibeln (vilket sätt varierar starkt).

Det andra, som katoliker (och ortodoxa trosbekännare) blir förvirrade inför, är att lidandet antingen försvinner, eller blir förvirrat. Ofta menar man att Jesus led för oss, varefter det är avklarat. Paulus lidande hanteras som en tvål, liksom att Jesus lovar de båda bröderna att få dricka samma bägare och döpas med samma dop som han själv. Till detta kommer diverse missuppfattningar om vad katoliker menar med lidande, liksom varför det finns.

För att klara ut eventuella missförstånd ger jag här en kort sammanfattning av den katolska synen:
1) Gud tillåter det onda för att utvinna något större gott
2) Jesu offer är fullkomligt
3) Jesu offer upprepas INTE, utan frambärs ständigt inför Fadern
4) Genom Guds nåd får vi en möjlighet att ta del i hans offer genom dels
4a) nattvarden
4b) att ge våra offer och lidanden till honom, vilket också ger dem en särskild mening
5) När vi offrar oss för honom ger vi honom möjlighet att verka genom oss
6) Detta gäller särskilt det vigda livet som präst eller i en orden, dvs. att ge hela sitt liv till honom
7) Äktenskapet har en annan karaktär: de två skall bli ett kött återspeglar att kyrkan, enligt Efesierbrevet,samtidigt är Kristi kropp och Kristi brud - Paulus talar inte om två (eller fler) kyrkor)

3 kommentarer:

 1. Jag tror man främst inte ser sig som "avhoppade" från prästämbetet.. Ofta menar man att man själv tillhör det mest "korrekta" ämbetet, som mest liknar "apostlagärningarna"
  Och att det är den katolska kyrkan, som gjort prästskapet till en maktaparat..
  Man citerar ofta 1 Pet 2:4-9, där alla är enligt versen är kallade till prästskapet..

  Andra hävdar att man det fanns en auktoritet på andra håll än inom lärljungaskapskretsen Alltså även om det fanns en auktoritet inom lärjungakretsen, så finns det ändå bibliskt stöd för att den helige ande verkade på annat håll också..(Luk 9:49-50)

  "Johannes sade: "Mästare, vi såg en som drev ut demoner i ditt namn och försökte hindra honom, eftersom han inte följde dig som vi." Men Jesus sade till Johannes: "Hindra honom inte. Den som inte är emot er, han är för er." (Luk 9:49-50)

  Och att man därtil kan vara en del av prästeskapet utan att blanda sig i vad katolska kyrkan lär..

  Efter som jag varit protestant, så ansåg jag mig hyffsat påläst vad jag ändå trodde på :)

  SvaraRadera
 2. Jag uttryckte mig förmodligen slarvigt. Det är en sak att man inom protestantiska samfund använder begreppet präst. Det är en annan sak om man erkänner det begrepp, och den innebörd, som finns i de katolska och ortodoxa kyrkorna. Det är denna sakramentala innebörd som man förlorat.

  Låt mig titta på de bibliska argumenten för den protestantiska hållningen:
  Så det kan bli... Stycket ur 1 pet griper tillbaks på flera andra ställen, men kanske i första hand till 2 mos 19, där Gud ber Moses att förmedla samma sak till Israel. Det innebar inte att man tog bort något ifrån Levis efterkommande, eller ifrån Aron och hans barn.

  2 mos 19:5-6
  "Om ni nu lyssnar till mig och håller mitt förbund skall ni vara min dyrbara egendom framför alla andra folk - ty hela jorden är min - och ni skall vara ett rike av präster och ett heligt folk som tillhör mig. Detta är vad du skall säga till Israels folk."


  Stället hos Lukas skulle jag vara mer än försiktig med att tolka på som att alla människor har del i den särskilda kallelsen till apostel eller liknande. Man kan jämföra med dels Apg 19, där några människor försökte att använda makten för egna syften, och dels med Matteus 7:21-23
  Inte alla som säger ’Herre, herre’ till mig skall komma in i himmelriket, utan bara de som gör min himmelske faders vilja. På den dagen skall många säga till mig: ’Herre, herre, har vi inte profeterat i ditt namn och drivit ut demoner i ditt namn och gjort många underverk i ditt namn?’ Då skall jag säga dem som det är: ’Jag känner er inte. Försvinn härifrån, ni ondskans hantlangare!’

  Visst gör Gud kraftgärningar genom olika människor, men det gör dem inte till präster. Det blir sannolikt ogörligt att syntetisera en sådan tolkning med att de 12 var just lärjungar, dvs. gick i skolan hos Jesus, och deras uppenbart särskilda uppgift under den första tiden. Det går förmodligen inte utan att man hittar något ställe som väsentligen säger "nu har vi sagt och gjort vårt, så nu får ni ta det och göra vad ni kan med det" eller liknande.

  SvaraRadera
 3. Stefan.. Jo jag vet att tolkningen från Luk 9:49-50 är något övetolkad. Om man också ser till Apg 15, där Paulus och Barnabas åker ända till Jerusalem, där auktoriteten fanns, för att klargöra tillämpningen med omskärelse bla..

  Hade de själva kunnat bedöma utifrån den helige ande, så hade ju resan dit varit tämligen onödig..
  Mao så är det som du säger.. Att fatta läromässiga beslut, är inte samma sak som att med den helige ande driva ut demoner..

  SvaraRadera