tisdag 1 september 2009

Sola Scriptura?

Vissa kristna påstår att "Bibeln är allt vad jag behöver,"
Även kallat Sola Scriptura.
Sola scriptura (latin ablativ "genom skriften enbart") är ett teologiskt begrepp som innebär att Bibeln som Guds skrivna ord är självautenticifierande, tydligt förståelig för den rationelle läsaren; sin egen uttolkare ("Skriften uttolkar Skriften")

Men talar inte dessa verser emot begreppet Sola Scriptura?

"Och framför allt skall ni tänka på att man aldrig kan tyda en profetia i skriften på egen hand" (2 Pet 1:20-21)

"Att vår herre dröjer skall ni betrakta som en räddning. Detta har också vår käre broder Paulus skrivit till er i enlighet med den vishet han har fått.
Det gör han i alla sina brev när han talar om dessa ting. Där finns somligt som är svårt att förstå, och detta liksom vad som står i de övriga skrifterna förvränger okunniga och obefästa människor, till sitt eget fördärv."
(2 Pet 3:-1516)

"Stå alltså fasta, bröder, och håll er till de läror som vi har fört vidare till er, muntligen eller i brev." (2 Thess 2:15)

"Jesus gjorde också mycket annat, och om var sak skulle skildras för sig tror jag inte att hela världen skulle rymma de böcker som då måste skrivas." (Joh 21:25)

14 kommentarer:

 1. Stefan Herczfeld1 sep. 2009 18:23:00

  Sola scriptura har svårt att fungera hur man än vänder på det.

  Hur skall man tolka att den gyllene regeln finns i 3 versioner, och att ingen av dem korrekt återger förlagan?

  Hur skall man tolka att de 10 budorden dels inte är 10, och dels finns med två olika formuleringr i 2 mos, resp. 5 mos?

  Vad är det som gäller egentligen?

  Alltså behöver man tolkningar, och skriften räcker inte till.

  När man behöver tolkningar måste man bestämma vilka som är OK, och vilka som är missförstånd. Alla tolkningar kan inte samtidigt vara sanna.

  Sedan måste man bestämma vilka frågor som skriften svarar på, och vilka som ligger bredvid eller utanför, och vad man gör med de frågorna. Säger t.ex. skriften allt viktigt, innebärandes att en fråga som man inte hittar något svar på definitionsmässigt är oviktig?

  Sedan måste man bestämma vilka tolkningsnivåer som man accepterar. Att bibeln berättar en histori är klart, men innebär det att vi skall försöka att återskapa de förhållanden som rådde då? Citerar skriften Gud, eller är alla ord citat av Gud? Kan ett citat tas ifrån sitt sammanhang och tillämpas på något annat?

  SvaraRadera
 2. o jag har också svårt att se hur Sola scriptura går ihop..
  Jag menar,det fanns en muntlig tradition innan skriftens kanoniseringar var fastslagen.. Exempelvis så fastlades trosbekännelsen innan kyrkan hade en kanonisering kring sktifterna..
  Av det böcker vi har idag i bibeln så var sju böcker inte allmänt accepterade: Hebreerbrevet, Jakobsbrevet, andra Petrusbrevet, andra och tredje Johannesbrevet, Judasbrevet och Uppenbarelseboken. Å andra sidan accepterades på vissa håll skrifter som Barnabasbrevet och Hermas Herden som kanoniska, Även Clemensbrevet lästes i Tex Korinth ända in på 200 talet. Även Johannesevangeliet var det vissa tveksamheter med kring 200 talet.
  Dagens lista på 27 böcker förekommer första gången i Athanasius' påskbrev från 367.
  Så det var inte solklart vilka böcker man skulle ha med, processen tog nästan 400 år.
  Om Jesus hade velat använda sig av Sola Scriptura, hade han sannerligen själv skrivit nyatestamentet med en gång, och inte väntat i 300-400 år för att få en samling böcker. Eftersom Luther omdefinierade vilka böcker som ingick i Bibeln på 1500 talet, kan man fråga sig om Luther står över Bibeln?

  SvaraRadera
 3. Eusebios Kyrkohistoria ger en beskrivning av synen på de olika böckerna vid tiden för Nicaea.

  Jag håller med er om det felaktiga i Sola Scriptura ideen.

  Jag har varit på hundratals Bibelstudier och predikningar inom pingst, men aldrig hört något om kanoniseringen eller böckernas tillkomst. Det känns som om den katolska förståelsen är långt mycket större på detta område som så många andra.

  SvaraRadera
 4. Å du din gamle katolik..

  Mitt hjärta jublar över att du ser vad jag ser..

  SvaraRadera
 5. Stefan Herczfeld2 sep. 2009 12:26:00

  För Lutheraner finns tillägget till "Sola Scriptura" att tolkningen skall ske enligt deras bekännelseskrifter, vilket ger åtminstone en viss inriktning. En del andra samfund, t.ex. många inom pingst, talar om att man måste lägga till "en sund teologi", vilket kan ge en inriktning om man bara vet vad som menas med uttrycket (det gör inte jag). I övrigt verkar förvrringen vara betydande.

  Dels förekommer en inställning där man letar efter "bud" eller instruktioner i texterna. Målet verkar vara att återskapa (valda delar av) någon sorts idealisering av den tidiga kyrkan. Som "anda" förefaller det mig gå i diametralt motsatt riktning mot Paulus, som sade ungefär:
  1) Inrikta er mot Gud
  2) --"--
  3) --"--
  4) börja med att uppträda anständigt, och försök att ta det ett steg till och bli heliga
  5) håll villolärare, tollkarlar och liknande borta
  6) sluta att tjafsa med varandra
  6) fastna inte i detaljer och regler, utan återvänd till 1) - 3).

  Annars kan man alltid ta en litet lättsammare variant av "Sola Scriptura". Det står ingenstans i bibeln att Marias man Josef skulle ha avlidit. Alla sådana påståenden är således "obibliska tillägg". Om ni hittar en riktigt gammal man, som vandrar omkring i östra medelhavsområdet, och letar efter sin fru och hennes son ...

  SvaraRadera
 6. Tubbo..
  Ja det var just "Sola Scriptura" som fick sig en rejäl törn när jag började läsa kyrkohistoria. Det var en plågsam men lärorik process :)

  Stefan: hehe :)

  SvaraRadera
 7. Här är en till som lite sakta letar sig fram mot Rom.

  Klarar inte av allt sola - sola - sola.
  För mycket "solo"-åkning för min smak.

  -Tobias J.

  SvaraRadera
 8. Hej Sleepaz och ni andra! En liten kommentar från en som tänker lite annorlunda. Jag respekterar om ni inte håller med mig, men jag tycker i alla fall att man ska visa respekt för sina meningsmotståndare och vara rättvis och korrekt när man beskriver deras uppfattningar. (Wikipedia kanske inte är en bra källa för att förklara vad som menas med Sola Scriptura.)
  Sola Scriptura handlar om att Bibeln är den enda ofelbara auktoriteten för tro coh liv.
  Det handlar inte om att "Bibeln är allt vad jag behöver", att allt i Bibeln är lätt att förstå, att man inte behöver tolka Bibeln eller att traditioner saknar betydelse. Inte heller betyder Sola Scriptura att man bortser från kanoniceringsprocessen. Skriften gavs av Gud genom den helige Ande och togs emot av kyrkan. Jag undervisar kyrkohistoria på en pingstskola och vi hoppar inte över kanoniceringen. Ändå tror vi att Bibeln är den enda ofelbara auktoriteten för tro och liv och står över förnuft, upplevelser, profetior, känslor, pastorer, präster och kyrkans traditioner. Eftersom det finns så mycket missuppfattningar om vad som menas med Sola scriptura får jag kanske skriva om det på min blogg så småningom. Ni är välkomna dit!

  SvaraRadera
 9. Jonas..
  Givetvis skall man visa respekt. Ber om ursäkt om du uppfattat att jag inte gjort det..
  Jag har varit en flitig läsare på www.solascriptura.se/
  Så jag tycker mig ha en ganska bra uppfasttning om vad det är.. Att jag avänder wikipedia som referens är främst för dess sätt att sammanfatta vad det innebär.

  Just denna länken sammanfattar rätt bra vad det innebär..

  http://www.solascriptura.se/ordauk.html

  Jag anser att det finns en rad tveksamheter kring just den länken.. Kommer kanske att skriva ett inlägg om det..

  SvaraRadera
 10. "Luthers Sola Scriptura var revolutionerande eftersom det tillskrev Bibeln absolut auktoritet över påven, fäderna och kyrkomötena. Luther nöjde sig inte med tron på Skriftens relativa nödvändighet. För honom var Bibeln den enda auktoriteten. I Guds rike ska Guds Ord bestämma. Vi måste döma i enlighet med Guds Ord. Vi måste bedöma och betrakta alla under och mirakel i ljuset av Guds Ord för att kunna avgöra om de överensstämmer med Skriften. Vare sig han var i opposition mot Rom eller svärmarna tröttnade Luther aldrig på att framhålla Sola Scriptura -- endast Skriften"
  http://www.solascriptura.se/ordauk.html

  Detta finns det många tveksamheter krinf... Återkommer..

  SvaraRadera
 11. Tack för responsen och länken. Jag ser fram emot ett intressant samtal och kommer troligen att skriva något själv.

  SvaraRadera
 12. Möjligen kan begreppet brukas olika inom olika kyrkotraditioner. Som jonas skriver betyder, mig veterligen, inte sola scriptura att skriften skall förstås genom skriften utan att skriften alena är högsta auktoritet. Så uppfattar jag att begreppet skall förstås i Luthers bruk av det.

  Lutherska kyrkor förnekar inte traditionen som stöd för förståelsen av Bibeln. Traditionen är enligt dessa kyrkor av värde om de stöds av Bibeln, något som Luther menade att exempelvis avlatshandeln inte gjorde (vilket Rom sedermera måste ha hållit med honom om). Luther skar inte av alla grenar av det träd som kristendomen var, han rensade dock ur dem som han uppfattade saknade motiv ur Bibeln.

  Personligen tycker jag att det är en rimlig hållning att ingen auktoritet står över Bibeln som det sista ordet. Alla inslag i religionen måste kunna testas mot Bibeln för att se om de håller.

  Jag tycker inte att de fem solas i sig är problemet med Luther, snarare att han lät sig förledas att spela roulette med hela kyrkans framtid och förlorade.

  SvaraRadera
 13. Iskra..
  Mitt svar till dig blev ett helt inlägg istället. Så spana in Sola 2..

  (skrev först ett svar till dig, men insåg att det kanske borde bli ett inlägg istöllet)

  SvaraRadera
 14. Iskra: precis. En katolskt kristen borde inte ha problem med något i den augsburgska bekännelsen. Det är ett katolskt dokument. Men Luther borde ha verkar inom Kyrkan och inte tagit steg som permanentade splittringen. Naturligtvis borde påven också ha lyssnat och tagit till sig av den berättigade kritiken.

  Luthers soteriologi är inte det enda sättet att förstå frälsningen på, men den borde fått blomma inom Kyrkans ramar. Romerska kyrkan blev fattig när den rösten tystnade inom henne och vi evangeliska blev isolerade från den stora kyrkokroppen (som iofs. redan var sönder iom. splittringen med östkyrkan).

  SvaraRadera