onsdag 10 juni 2009

Jabes

Min kära Johanna lyssnade på en predikan, och snappade upp Jabes bön. För mig var den helt ny, den står på ett litet ställe i 1 krönikerboken. Den kan vara värd att spana in, det är en enkel daglig bön att bedja.

Jabes ropade till Israels Gud och sade: "O, att du ville välsigna mig och utvidga mitt område och låta din hand vara med mig! O, att du ville göra så att jag slipper olycka och smärta!" Och Gud lät det ske som han bad om." (1 Krön 4:10)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar