onsdag 3 december 2008

Paulus bön

Den här bönen som Paulus ber underbar är tycker jag. Det är så uppmuntrande och innehåller en härlig ödmjukhet inför Gud och behovet av sina medmänniskors bön. Vi behöver alla bönens hjälp i vår vandring att sprida evangeliet.

"Bed också för mig, att ordet ges åt mig när jag öppnar min mun, så att jag frimodigt gör evangeliets hemlighet känd. För dess skull är jag ett sändebud i bojor. Bed att jag predikar det så öppet och fritt som jag bör" (Efesierbrevet 6)

2 kommentarer:

  1. När både Ordet och frimodigheten kommer från Gud kan man förstå att Paulus ser sig som ett ofullgånget foster och bräckligt kärl, trots hans säkra utsagor.

    SvaraRadera
  2. Mm det är synda att Paulus är så missförstådd bland kritiker till kristendomen, verkar som dem inte läser det Paulus skriver. Han ödmjukar sig på ett storslaget sätt.

    SvaraRadera