måndag 1 december 2008

Myten

"Precis som myten är större än tanken, är Kristi människolivade större än myten. Kärnan i kristendomen är en myt som är ett faktum. Dem gamla myterna om en döende Gud kommer från legendernas och fantasins sagolika drömmar. Men denna myt äger rum – på ett visst datum, på en viss och det får historiska konsekvenser. Vi går från myten om Balder och Osiris som dör utan att någon vet när eller var, till en historisk person som blir korsfäst under Pontus Pilatus. Den kristna berättelse om Jesus handlar en person vars avrättning vi kan datera ”ganska” exakt. Och det som denna man Jesus grundade har en kontinuitet som sträcker sig ända fram till våran tid.

Denne Jesus skrev ingen bok. Vi har endast berättande yttranden, varav det flesta är svar på frågor. Och när vi samlat dem alla kan vi sätta ihop dem till ett system.
Han predikade, men höll inga föreläsningar. Han använder paradoxer,ordspråk,överdrifter,liknelser,ironi,”kv ickheter”
Han yttrade maximer som liknar populära ordspråk; tas det bokstavligt kan det ibland motsäga varandra.
Han undervisning kan därför inte fattas med intellektet, den kan inte ”tas” som om den vore ett ämne. Om vi försöker göra det skulle vi finna honom som dem mest glidande av alla historiska lärare genom tiderna.

En person som bara var en vanlig människa och sade något sådant som Jesus sa skulle inte vara någon märkvärdig morallärare. Han skulle antingen vara sinnessjuk och på samma nivå som en som säger sig vara ett stekt ägg, eler skulle han vara djävulen själv. Det är du som måste ta ställning. Antingen var, och är, denne man Guds son, eller så var han en dåre eller något ännu värre… men vi skall inte försöka komma med något överslätande struntprat om att han var en stor vishetslärare. Den möjligheten har han inte lämnat öppen för oss. Det var inte hans avsikt."


Har precis läst ut Lewis bok "Den djupa glädjen" som innehåller en sammanfattning av Lewis verk. Det här blir det sista av citat från denna herre på ett bra tag (har blivit en del det sista) :)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar