måndag 4 april 2011

Skriftens ögon!

Man får ju ofta höra från ateister. "Hur kan ni tro på syndafloden", "Hur kan ni tro på jungfrufödelsen" osv. Ja, hur kan vi tro på allt detta?

Skriften måste läsas utifrån religiösa ögon. Annars blir den tämligen feltolkad och märklig att läsa. Det innebär givetvis inte att icke troende inte kan läsa den. Detta är mer reflektioner kring "hur kan ni tro på ditten och datten"

Vi kan tex inte förklara hur Gud skapar världen, hur han med sitt ord formar materian ur intet till att bli något levande. Hur kan vi tro på detta, när vi inte kan förklara det? Är det ett mirakel vi tror på? Kan vi ens tänka oss, att någon inte existerar, och sedan helt plötsligt börja att existera ur intet?

Om vi applicerar detta tankesätt till andra fenomen i skriften då.
Vi kan inte se några spår efter en gigantisk flod med vetenskapens hjälp. Jag vet att det finns en del kreationister som vill göra gällande att det finns bevis. Men i det stora hela, så verkar denna händelse kräva något som går utanför vår förståelse. Dvs det är enorma mängder vatten. Det betyder att denna händelse måste ha gjorts av skaparen på ett sätt som vi inte begriper, och sedan tagit bort allt vatten med samma metod.

Vi kan inte bevisa att den helige ande finns, i annat fall kring subjektiva upplevelser av anden. Vi kommer inte kunna finna en "helig ande" molekyl i microskop, och påvisa "här är den helige ande"
Trots denna brist på bevis, så tror vi kristna, att vi är ledda av den helige ande. Dvs att det finns en dimension av vår tillvaro som vi tillfullo inte begriper, men ändå sträcker oss mot. Trons fundament tar sin början i detta strävande mot det okända. Man kastar sig likt ett barn som tar sina första simtag, ut i det okända.


Vi kan inte bevisa att synden finns som ett "ämne" eller något som vi kan undersöka. Synden är ju något som vi påstår att alla människor står under, men vi kan likväl inte bevisa dess existens med vetenskapens hjälp. Vetenskapen kan tala om för oss att vi har ärvt genetik som ligger till grund för vårt handlande. Men den kan inte ta upp det faktum att vi ärver en förmåga att inte kunna se Gud, eller att vi föds bortvända från Gud.
Att synden existerar är ju grunden för vår tro. Finns inte synden, så är Jesu offer på korset bara en i raden av meningslösa avrättningar.

Vi kan heller inte biologiskt förklara hur Jesus offer på korset, verkligen utplånar våra synder. Hur är detta möjligt rent vetenskapligt. Det går ju givetvis aldrig att mäta, om vi dels applicerar de punkter jag tagit upp tidigare med Guds existens, anden, synden, osv.

Likadant med Jungfrufödseln. Hur kan man tro på detta? Det är ju en absurd sak som inte kan förklaras med vetenskapen. Normalt sett, så brukar inte kvinnor som aldrig haft samlag med en man, bli gravida.
Så varför skall vi tro på en sådan här absurd sak i just fallet med Jesus

Skriften och tron går hand i hand.. Utan trons ögon, så kan vi inte förstå något alls. Utan dessa ögon, så blir skriften löjlig och helt absurd. Allt går tillbaka till den första händelsen, där Gud skapar materian ur intet. Kan man tex tro på en Gud som skapar allt ur intet, men samtidigt inte tro att denne Gud kan göra en gigantisk flod över hela världen, eller få en kvinna att bli gravid utan sexuell inblandning. Ja där börjar vi närma oss vad hela min poäng handlar om.

Allt som Gud gör går bortom vår förmåga. Vi kallar det mirakel.. Skapelsen, floden, dopet, den helige ande är alla saker som går bortom vår förmåga att greppa. Men skriften säger, att med den evige skaparens hand, så är detta möjligt. Jag kan inte förklara med vetenskapen att min tro är sann, och mitt möte med Gud verkligen har inträffat. Betyder det att det inte har hänt? Vari ligger min övertygelse? Vart börjar den?

3 kommentarer:

 1. Jag tror att du har en god poäng!

  Annars kan man ju alltid göra det lite mer komplicerat... Då kan man börja med tre huvudperspektiv:
  1) Vad vill skribenten säga? Hur har texten tillkommit? Vilket sammanhang?
  2) Vad vill läsaren veta? Vilka svar söker man? Vilka frågor ställer man?
  3) Vad har olika läsare funnit i texterna genom tiderna? Hur har texten använts? I vilka sammanhang och till vad?

  Med den infallsvinkeln finns det inga, eller andra, rätt eller fel. Frågan om skapelseberättelsen contra modern vetenskap ramlar isär i flera delar, t.ex.:
  1) berättelsens syfte och innehåll är att tala om att det finns ett bestämt ursprung.
  2) människor har sett att saker som kommit under tidernas gång haft någon motsvarighet i berättelsen.
  3) människor har velat visa att berättelsen är felaktig eller saknar trovärdighet, eftersom dess ambition inte är att svara på deras frågor.

  F.ö. trodde jag att jag var återställd, och började att köra igång. Jag har fått veta och känna att så inte riktigt var fallet... Men jag gör ett nytt försök nu.

  SvaraRadera
 2. Det kan ju vara lite svårt att avgöra vad skribeten vill säga i vissa fall.. Beror ju också på hur texten framkommit rent historiskt. Vissa berättelser i bibeln, är ju tex snarlika med andra skrifters, tex Gilmarseposet.

  Kan ju också i vissa fall vara svårt att avgöra om det rör sig om en mytologisk aspekt, eller om det rör sig om en historisk händelse.. Tex, var det verkligen en orm som förförde Eva osv. Ja den typen av frågeställningar..

  Hoppas du tillfrisknar.

  SvaraRadera
 3. Brukar använda mig av flera metoder.
  Bland annat samma som ni redan räknat upp.
  Men man får inte heller glömma att det man läser eller hör i kyrkan är Guds ord riktade till just mig, just nu. Dvs hur tolkar jag in det i min livssituation.
  Och sen brukar det vara intressant att se inte bara vad författaren kan ha menat med en viss text i sin tid och situation, utan också vad Gud kan ha menat med det. Dvs att texten inte bara skrevs för dem då, utan också för kyrkan genom alla tider, och för oss nu, rent allmänt och personligt för mig och dig.
  Att läsa en text och skriva ner betydelsen:
  historiskt, bokstavligt, moraliskt, allegoriskt, allmänt och personligt - kan vara mycket intressant.
  Då kan tex jungfrufödseln få en mängd fascinerande betydelser, dvs för mig kan det helt plötsligt betyda att min tro, min tillit till Jesus, och hur Gud lever i mig, också har tillkommit som en sorts jungfrufödsel.
  Det var inget mina föräldrar gav mig, inget som vänner drog in mig i, utan det var Gud som föddes i mitt hjärta och kallade på mig, tills jag äntligen svarade.
  - Må det ske med mig som du har sagt.

  Frid
  Tobias J.

  SvaraRadera