torsdag 1 juli 2010

Ytterliggare en liten tänkvärdhet

Följande lilla historia har vandrat runt både på internet och i diverse magasin, så jag har ingen aning om ursprunget, men den kan vara värd att reflektera litet över i alla fall. Översättningen är min, och gjord i hast.

Två tvillingar låg i sin mammas mage, och talade med varandra. Den ene var en liten skeptiker, medan den andre var troende. Samtalet kom att handla om de stora frågorna, och just denna gång om huruvida det finns ett liv efter födelsen. Det ena barnet frågade det andra om han trodde på något sådant. Svaret var:
- Naturligtvis! Det måste finnas något efter detta. Vi är bara här för att förbereda oss för det som komma skall.
- Det verkar korkat. Det finns naturligtvis ingenting, och om det funnes - hur skulle det då se ut?
- Jag vet inte riktigt, men det kommer att vara mer ljus, och kanske vi kommer att kunna gå med våra ben, och äta med våra munnar.
- Det verkar heltokigt! Vi kan inte gå eftersom vi flyter, och det verkar knasigt att äta genom munnen när vi nu vet att vi äter genom navelsträngen.
- Kom igen nu! Det måste finnas någon mening med detta! Det kommer emellertid sannolikt att vara helt annorlunda än vad vi känner till i dag.
- Vad har du för bevis? Ingen har någonsin kommit tillbaks efter en förlossning! Livet slutar vid födelsen. Faktum är att livet inte innehåller något annat än fortgående trängsel och mörker.
- Jag vet inte hur det kommer att vara när vi är födda, men jag är övertygad om att vi kommer att finna en moder som älskar oss, och som kommer att ta hand om oss.
- Kom igen nu ... Moder! Säg inte att du tror på en moder också! Var skulle hon finnas? Ingen har någonsin sett henne! Har du sett henne?
- Nej, jag har inte sett henne. Jag vet det bara inom mig. Hon är överallt. Hon omger oss. Vi är delar av henne, och hon är en del av oss. Utan henne hade vi inte existerat...
- Det är galet! Jag tror inte på dig. Jag har aldrig sett något som liknar en moder, och det har inte du heller! Alltså är det uppenbart att hon inte existerar!
- Men ibland ... om vi är tysta ... kan vi höra henne sjunga, och klappa världen omkring oss...

1 kommentar: