lördag 3 juli 2010

En betraktelse av Moder Teresa

I anledning av en diskussion kring "vilken Jesus vi skall tro på", som just nu, första helgen i juli 2010, pågår på Erevna, kom jag att tänka på en liten betraktelse kring Jesus av Moder Teresa. Jag tror att den kan tillföra litet andra perspektiv...

”Se. Jag står för dörren och klappar…” (upp 3:20)
Det är sant. Jag står vid ditt hjärtas dörr, dag och natt. Till och med när du inte lyssnar, till och med när du tvivlar på att det kunde vara Jag, så är jag där. Jag väntar till och med på det minsta tecken från dig, ett tecken som visar att du hör Mig; till och med den minsta och tystaste viskning som låter Mig komma till dig. Och Jag vill att du skall veta att när du kallar på mig så kommer Jag – alltid, och oberoende av allt. Tyst och osynlig kommer Jag, men med evig kraft och kärlek, och med Min Andes många gåvor. Jag kommer med Min barmhärtighet, med Min önska att förlåta och hela dig, med Min kärlek till dig som ligger bortom din fattningsförmåga – en kärlek lika stor som den kärlek Jag har fått av Min Fader [”Såsom Fadern har älskat Mig, så har Jag älskat er…” (Joh 15:19)]. Jag kommer med Min längtan efter att få trösta dig och ge dig styrka, att lyfta upp dig och förbinda dina sår. Jag ger dig Mitt ljus, så att ditt mörker och dina tvivel ska skingras. Jag kommer med Min kraft för att bära dig, och alla dina bördor, med Min nåd för att vidröra ditt hjärta och förvandla ditt liv, och med Min frid för att stilla din själ.

Jag känner dig allt igenom – Jag vet allt om dig. Varje hårstrå på ditt huvud känner Jag, deras antal vet Jag. Ingenting i ditt liv är oviktigt för Mig. Jag har följt dig genom åren, och Jag har alltid älskat dig – även när du gått vilse. Jag känner var och en av dina svårigheter. Jag känner dina behov och dina bekymmer. Och ja – Jag vet om alla dina synder. Men Jag säger dig igen att Jag älskar dig – inte för vad du gjort eller inte gjort – Jag älskar dig för din egen skull, för den skönhet och värdighet Min Fader gav dig genom att skapa dig till Sin avbild. Det är en värdighet du ofta glömt, en skönhet du befläckat genom din synd. Men Jag älskar dig sådan du är och Jag har utgjutit Mitt blod för att vinna dig tillbaka. Om du bara ber Mig med tro, ska Min nåd vidröra allt som kräver förändring i ditt liv och Jag ska ge dig styrkan att frigöra dig från synden och all dess destruktiva kraft.

Jag vet vad du bär i ditt hjärta – Jag känner din ensamhet och alla dina smärtor – förkastelserna, domarna, förödmjukelserna. Jag bar allt detta före dig. Och Jag bar det för din skull, så att du skulle kunna dela Min styrka och Min seger. Jag känner särskilt ditt behov av kärlek – hur du törstar och längtar efter att bli omhuldad. Men hur ofta har du inte törstat förgäves genom att söka kärleken själviskt, och fylla tomheten inom dig med tillfälliga förlustelser – med den än större syndens tomhet. Törstar du efter kärlek? ”Är någon törstig, så kom till Mig och drick…” (Joh 7:37). Jag ska släcka din törst och göra dig tillfreds. Törstar du efter att bli omhuldad? Jag omhuldar dig mer än du någonsin kan ana – så mycket att Jag dog på ett kors för dig.

Jag törstar efter dig. Ja, det är det enda sättet att till att och med börja beskriva Min kärlek till dig på: JAG TÖRSTAR EFTER DIG. Jag törstar efter att älska dig, och att bli älskad av dig – så dyrbar är du för mig. JAG TÖRSTAR EFTER DIG. Kom till Mig och jag skall fylla ditt hjärta och hela dina sår. Jag skall göra dig till en ny skapelse och ge dig frid, även i alla dina prövningar. JAG TÖRSTAR EFTER DIG. Du får aldrig tvivla på min barmhärtighet, Min önskan att förlåta, Min längtan att välsigna dig och leva Mitt liv i dig. JAG TÖRSTAR EFTER DIG. Om du känner dig värdelös i världens ögon betyder det ingenting. För Mig är ingen annan i hela världen viktigare än du. JAG TÖRSTAR EFTER DIG. Öppna för Mig, kom till Mig, törsta efter Mig, ge Mig ditt liv - och Jag skall visa dig hur viktig du är för Mitt hjärta.

Förstår du inte att Min Fader redan har en fullkomlig plan för att förvandla ditt liv, och att den börjar just nu? Förtrösta på Mig. Be Mig varje dag att Jag ska komma till dig och ta hand om ditt liv – och Jag ska göra det. Jag lovar dig inför Min Fader i himmelen att Jag ska göra underverk i ditt liv. Varför? Därför att JAG TÖRSTAR EFTER DIG. Allt Jag ber dig om är att överlåta dig helt till Mig. Jag skall göra det som återstår.

Också nu ser Jag den plats Min Fader har berett åt dig i Mitt rike. Kom ihåg att du är en pilgrim i detta liv, på väg hem. Synden kan aldrig göra dig tillfreds, inte heller ge den frid du söker. Allt du sökt utanför mig har bara gjort dig ännu tommare; sök därför inte lyckan i detta livet, på jorden. Framför allt, spring inte ifrån Mig när du faller. Kom till mig utan dröjsmål. När du ger mig dina synder ger du Mig glädjen över att få vara din Frälsare. Det finns ingenting som Jag inte kan förlåta och hela: kom därför nu och befria din själ från dess bördor.

Hur långt du än avlägsnar dig, hur ofta du än glömmer Mig, hur många kors du än bär i ditt liv, är det en sak Jag vill att du alltid skall minnas, en sak som aldrig kommer att förändras: JAG TÖRSTAR EFTER DIG – precis sådan som du är. Du behöver inte förändra dig för att tro på Min kärlek, för det är din tro på Min kärlek som kommer att förändra dig. Du glömmer mig, och ändå söker jag dig varje ögonblick under dagen – Jag står vid dörren till ditt hjärta och klappar. Tycker du att det är svårt att tro på? Se då på korset, se på Mitt Hjärta som genomborrades för dig. Har du inte förstått mitt kors? Lyssna då åter till de ord jag talade då – för de berättar tydligt och klart varför Jag utstod allt detta för dig: ”JAG TÖRSTAR…” (Joh 19:28). Ja JAG TÖRSTAR EFTER DIG såsom resten av psalmen säger om Mig: ”Jag sökte efter kärlek, men fann ingen…” (Ps 69:21). Hela ditt liv har Jag sökt efter din kärlek – Jag har aldrig upphört att älska dig och att söka bli älskad av dig. Du har prövat många andra saker i ditt sökande efter lycka; varför inte försöka öppna ditt hjärta för Mig just nu, mer än du någonsin gjort förut?

Närhelst du verkligen öppnar dörren till ditt hjärta, närhelst du kommer tillräckligt nära, kommer du att höra Mig säga till dig åter och åter igen, inte blott med mänskliga ord utan i anden: ”Vad du än har gjort älskar jag dig för din egen skull. Kom till mig med ditt elände och dina synder, med dina bekymmer och behov, och med all din längtan efter att bli älskad. Jag står vid dörren till ditt hjärta och klappar … Öppna för Mig, för JAG TÖRSTAR EFTER DIG…”

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar