lördag 3 oktober 2009

Nåd, synder

Underbara ord från Katekesen.


1847 "Gud har skapat oss utan oss, men han har inte velat frälsa oss utan oss." (Augustinus, Sermones, 169, 11, 13: PL 38, 923.). Att ta emot hans barmhärtighet kräver att vi medger våra fel: "Om vi säger att vi är utan synd, bedrar vi oss själva, och sanningen finns inte i oss. Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss synderna och renar oss från all orättfärdighet" (1 Joh 1:8-9).

1848 Paulus uttrycker sig på följande sätt: "Där synden blev större, där överflödade nåden än mer". Men för att genomföra sitt verk måste nåden avslöja synden för att omvända vårt hjärta och ge oss den "rättfärdighet som för till evigt liv genom Jesus Kristus, vår Herre" (Rom 5:20-21). Liksom en läkare som undersöker såret innan han förbinder det, så belyser Gud klart genom sitt ord och genom Anden synden:

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar