måndag 11 maj 2009

Tron är en nådegåva

Då Petrus bekänner att Jesus är Messias, den levande Gudens Son förklarar Jesus för honom att detta inte har uppenbarats för honom ”av kött och blod, utan från Fadern som är i himmelen” (Matt 16:17). Tron är en Guds gåva, en övernaturlig gåva, ingjuten i människan av honom. ”För en sådan tro krävs Guds förekommande och hjälpande nåd liksom det inre bistånd som den helige Ande ger. Anden måste väcka hjärtat så att det riktar sig mot Gud som öppnar förståndets ögon och låter ’alla människor känna ljuvligheten i att bejaka sanningen och tro på den.’
Det är inte möjligt att tro utan nåd och utan den helige Andes inre hjälp. Icke desto mindre är det lika sant att tron är en sant mänsklig handling. Det strider varken mot människans frihet eller förnuft att förtrösta på Gud och bejaka de sanningar som han har uppenbarat"

I tron samarbetar människans förnuft och vilja med Guds nåd: ”Tron är en förnuftets handling som bejakar den gudomliga sanningen. Det är viljan som driver fram denna handling, och viljan påverkas av Gud genom nåden.


Härliga och tankvärda ord från katekesen.
http://www.katekesen.se/kkk142-.htm#A1

1 kommentar:

  1. Läste i det senaste numret av medlemstidningen Sats Magasin krönikan skriven av Louise Linder präst och leg.psykoterapeut, under rubriken "Du har ett val - välj hälsa - välj livet". Jag undrar vad som hänt om hon hade avslutat med orden: " - välj Gud"? Varför tappar hon ut barnet med badvattnet? Dribblar bort kärnan i budskapet? /Krister

    SvaraRadera