lördag 7 mars 2009

Jesaja (bibelstudie)

Jag har precis börjat lyssna på Curt Westmans bibelstudie som heter "Vägen genom Bibeln" som jag skrev om för ett tag sen.. Jag kanske kommer att återge det som jag under resans gång anser vara värt att skriva om.. Får se om jag orkar :)
Jag har valt att börja med Jesaja 1. Som börjar med att visa vilket avfall Israels folk gjort. Curt berättar ingående om historier runt kring denna tid. Om folkets avfall från Gud osv, och vilka hur detta rent konkret visade sig.
Israels folk var som sagt långt borta från Gud. Men samtidigt så var folket väldigt "religösa" och firade Gudstjänster osv. Man hade stora mäktiga Gudstjänster med offer och pompa och ståt. Och här får profeten Jesaja ganska radikala tilltal från Herren angående detta. När Jesaja får tilltal från herren är det inga snälla och smörande ord. Korfattat så innefattar (Jes 1:4 - 17) just risken med ritualer utan hjärta.
Om man i sitt hjärta inte förstår sin synd och tror att man endast kan vara troende på Gudstänsten.. Dessa ord från Jesaja är i allra högsta grad gällande även för oss. När tron på Gud enbart blir vana och ritualer, så säger skriften rent konkret att Gud inte hör folks böner.
Se här vad herren säger:

"Vad skall jag med era många slaktoffer till?
säger HERREN. Jag är mätt på brännoffer av baggar
och på gödkalvars fett, till blod av tjurar, lamm och bockar har jag inte behag.
Min själ hatar era nymånader och högtider.
De är en börda för mig, jag är trött på att bära den. När ni räcker ut era händer, döljer jag mina ögon för er.
Även om ni ber mycket, kommer jag inte att lyssna
." (Jesaja 1)

Här finns bibelstudiet, idag lyssnade jag på programmet "0808" Jes 1:4 - 17
http://norearadio.se/ (Klicka på menyn "vägen genom bibeln" och sedan klicka på "lyssna online"

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar