lördag 7 februari 2009

Katekes

Första gågen idag läste jag den katolska katekesen. Det står "rätt" mkt bra saker där får jag säga. :)
Här är några exempel från TROSBEKÄNNELSEN

Längtan efter Gud finns nedlagd i människans hjärta, ty hon är skapad av Gud och för Gud. Gud upphör aldrig att utöva dragningskraft på människan, och det är bara i Gud som människan finner sanningen och den lycka hon oupphörligen söker

Människan: Med sin öppenhet för sanning och skönhet, sitt sinne för det som är moraliskt gott, med sin frihet och sitt samvete ställer sig människan själv frågor om Guds existens. I allt detta ser hon tecken från sin andliga själ. Hennes andliga själ är ett ”evighetens frö, som hon bär inom sig och som inte kan återföras till den blotta materien

”Må de glädja sig av hjärtat, som söker Herren” (Ps 105:3). Om människan kan avvisa eller glömma Gud, så upphör ändå inte Gud att kalla varje människa att söka honom för att hon skall leva och finna lyckan. Men detta sökande kräver av människan att hon tar hela sitt förnuft i anspråk, att hon rätt använder sin vilja. Det kräver ett ”rätt hjärta” – och vittnesbördet från andra som söker Gud

Världen och människan vittnar om, att de i sig själva varken har sitt första ursprung eller sitt yttersta mål, utan har del av det yttersta Varat, som är utan ursprung och utan slut. Så kan människan på olika ”vägar” nå fram till kunskapen om en verklighet, som är den första orsaken och det slutliga målet för allt – ”och som alla kallar Gud

http://www.katekesen.se/

7 kommentarer:

 1. 47 Kyrkan lär att man kan nå säker kunskap om den ende sanne Guden, vår Skapare och Herre, genom hans verk tack vare det mänskliga förnuftets naturliga ljus.[17]
  Detta reagerade jag på ifrån deras trosbekännelse! Jesus sa :Jag är vägen,sanningen och livet ingen kommer till Fadern utom genom mig"Människans förnuft är förmörkat genom synden,det finns en slöja för människans sinne så att vi inte kan se utan att den helige Ande överbevisar om synd rättfärdighet och dom som det står skrivet i Guds Ord!Jag tror det är väldigt viktigt att vi läser Bibeln och prövar allt med "Ordet" som det enda rättesnöret,det jesus säger är alltid det viktigaste!Den helige Ande är vår lärare,han vägleder alltid från Guds Ord.Jesus är "Ordet"som blev människa,som blev offret för våra synder.Den som har Jesus han har livet,den som inte har Jesus han har inte det eviga livet,hur smart och upplyst hans sinne än verkar vara.Utan Jesu blods rening är vi alla förlorade! Tack Jesus för ditt blod som renat mig från alla mina synder!!!Jag kanske missuppfattat något från deras katekes,men det känns ändå bra att få skriva det jag skrivit!Mvh.L-G

  SvaraRadera
 2. Du det finns väl ett och annat guldkorn i katekesen :)..

  SvaraRadera
 3. Lg...

  47 Kyrkan lär att man kan nå säker kunskap om den ende sanne Guden, vår Skapare och Herre, genom hans verk tack vare det mänskliga förnuftets naturliga ljus.[17]
  ----------------------------------
  Jag tror man menar att det är kyrkan man vänder sig till om vill ha kunskap om Jesus kristus. Och tex inte Jehovas vittnen. Det finns ju olika sekter som säger sig ha "den" rätta läran. Och dem använder sig också av samma skrift vi läser. Det finns en massa skumma sekter som använder bibeln på fel sätt. Därför är en tradition viktigt hur man tolkar texten. Och kyrkan står för en sådan tradition. Om man vill veta det sanna budskapet skall vända sig till en etablerad kyrka.

  Jag tror iaf att det är så man syftar..

  SvaraRadera
 4. L-G..

  Katekesen är komplex..

  Just artikel 47 är ju en sammanfattande kommentar till tidigare, mer utförligare artiklar om vägar till kunskap om Gud..

  32. Världen: Om man utgår från begreppen ”rörelse” och ”tillblivelse”, om man betraktar alltings sammanhang och det enas beroende av det andra (alltings ”kontingens”), världens ordning och skönhet, kan man nå kunskap om Gud, alltings ursprung och mål. [54; 337]

  Paulus säger om hedningarna: ”Det man kan veta om Gud kan de ju själva se, Gud har gjort det uppenbart för dem. Ty alltsedan världens skapelse har hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomlighet kunnat uppfattas och varit synliga” (Rom 1:19-20).[6]  Augustinus säger:

  ”Fråga jordens skönhet, fråga havets stjärnor, fråga luftens skönhet – luften som breder ut sig och utvidgar sig – fråga himlens skönhet... fråga alla dess former för verklighet. Alla svarar dig: se, vi är sköna. Deras skönhet är bekännelse och lovprisning (confessio). Dessa sköna gestalter som är underkastade förändringens lag – vem har gjort dem, om icke den Sköne, som inte är underkastad förändring?”

  Sedan behandlas vägar till kunskap om Gud enligt kyrkan..


  Liten kommentar bara..

  SvaraRadera
 5. L-G,

  Jag vill bara tillägga att jag inte tror att du har missuppfattat något..

  Jag tyckte mycket om dina ord..

  SvaraRadera
 6. Kul att det blev lite reaktioner!Har varit borta hela dagen i Jönköping.Lysnade på Stefan Salomonsson,bra och alvarlig predikan "En för alla,alla för en" Han sa att det är viktigt att vi står tillsammans för att det kommer att bli tuffare i den tid som ligger framför att stå för Guds Ord. Han var glad över att Livets ords ledare o Pingst ledare hade träffats i tisdags och haft en försonings dag då de bett varandra om förlåtelse för det som varit,och uttalat en vilja att stå tillsammans!Det blev jag väldigt glad över! Det har varit altför många år av splittring,tror att Gud håller på att ena sitt folk för att våga stå upp för Sanningen i vårt älskade fosterland som kommit så långt i avkristningen att människor inte vet vad evangeliet handlar om,fienden har förvanskat "Glädjens budskap" till att bli "Nertryckandets budskap" Jesus kom för att befria från fruktan,synd sjukdom,,andlig död,förbannelse,mindervärdskomplex mm.Jesus kom för att ge "Liv i överflöd"Jesus visade oss Faderns verkliga natur! Gud är kärleken,kärleken säger sanningen,sanningen gör oss fria!Utan Jesus finns det inget evigt liv,men med Honom får vi av nåd leva i evighet i obruten gemenskap med vår kärleksfulle Fader! Mikael förlåt om jag skriver för mycke på din blogg!Mvh.L-G

  SvaraRadera
 7. LG.. Jaså det var därför du inte var på mötet idag.. Var rätt bra möte.. Johanns mamma var med också..

  Du får skriva hur mkt du vill.. :)

  SvaraRadera