måndag 26 januari 2009

Andra Mackabeerboken

Hur ser ni på denna bok? Anser ni att det skall tillhöra kanon i bibeln eller inte? Den tillhörde Septuaginta som är äldsta grekiska översättningen av Gamla testamentet, som översattes 200 f.Kr.
Jag vet att folkbibeln inte har med dessa böcker, medans bibel2000 har med den. Bland katoliker och ortoxoa kristna har den alltid haft en given plats.
Anser ni att protestanter tog bort böckerna pga, detta kapitel nedanför? Det är iaf intressanta böcker som skildrar tiden innan åren innan Jesu födelse. Jag är glad att Bibel2000 tagit med dem.

"Och de prisade Herren, den rättfärdige domaren, som drar fram i det dolda ljuset, och uppsände ödmjuka böner om att den begångna synden skulle utplånas fullständigt. Och den hjältemodige Judas manade folket att hålla sig fria från synd, när de nu med egna ögon hade sett vad de stupades synd hade lett till. Genom att ordna en insamling som var och en fick bidra till kunde han skicka ungefär 2 000 silverdrachmer till Jerusalem för att låta frambära ett syndoffer. Han handlade riktigt och klokt, ty han hade uppståndelsen i tankarna; om han inte hade väntat sig att de stupade skulle uppstå hade det varit överflödigt och meningslöst att be för döda människor. Dessutom tänkte han på att en härlig belöning väntar dem som avlider i tron på Gud. Helig och from var hans omtanke! Därför ordnade han försoningsoffret för de döda, så att de skulle befrias från sin synd."
2 Mack 12:41-45.

7 kommentarer:

 1. Yes!

  Tung bok..

  Ifall Luther accepterade konciliets av Hippos beslut år 382ang NT, så borde han även ha accepterat dessa deuterokanoniska böcker som godkändes vid samma koncilium..

  Dessa böcker förklarar till viss del något av senare katolska "vidskepligheter" ;)

  SvaraRadera
 2. oj.. vad risigt skrivet.. hoppas du förstod vad jag försökte säga..

  SvaraRadera
 3. eller var det år 393?

  SvaraRadera
 4. Jag förstod :)

  Men det jag inte förstår är varför vi protestanter tagit bort den. Någon som vet?

  SvaraRadera
 5. Man hade bland judarna bestämt ett datum när uppenbarelsen var komplett. Eller man inte orkade lägga in fler texter i sitt testament. Det deutrokanoniska/apokryfiska skrifterna tillkom mellan dessa och NT. Protestantiska kyrkan har sett dem som "god och nyttig läsning" men inte kanon på samma sätt som övriga böcker. Visheten och Tobit är ju böcker som är ofta förekommande hos kyrkofäderna. Allt beror ju på hur man tror att bibeln är inspirerad. Jag tror att Anden uppmärksammar en på Guds vilja i det mesta, samtidigt som man måste förstå saker just i Anden. Kanon är då snarare vad Gud uppenbarar än texten i sig.

  SvaraRadera
 6. Excelsis:

  Bestämt datum?

  Jag skulle snarare argumentera för Septuagintas fastläggande av de alexandrinska judarna..

  Septuagintas "aviskt" var däremot, som jag förstått det, inte ett fastslaget datum men fastslagen kanon.

  Att denna kanon senare ändrats kan väl diskuteras ur flera än ett perspektiv..

  SvaraRadera
 7. Tubbo: Du kan detta bättre än jag. Detta står på wikipedia: "De första grekisktalande kristna använde dåtidens grekiska översättning av judarnas heliga skrifter, Septuaginta. När judarna fastställde sin kanon omkring år 90 e.Kr vid synoden i Jabne beslutade man att inte räkna med de yngsta av skrifterna som fanns med i Septuaginta. Detta har orsakat att Gamla testamentets omfång är något olika i de kristna kyrkorna."

  Årtal är kanske fel. Det har hur som helst att göra med hur judarna ser på sina skrifter om jag inte missförstår.

  SvaraRadera