tisdag 1 juli 2008

Hjälparen


När vi lyder Gud och låter den helige ande leda oss i våra böner och beslut då når vi ut med Guds ord och det tränger i folks hjärtan på ett sätt vi inte kan ana.
Jesus säger ”mina får hör min röst” Så varje bön/vittnesbörd som en kristen gör har en mening vare sig den leder till en frälsning nu eller senare i livet.
Glöm inte detta för det är så grymt upplyftande när vi ber för våra medmänniskor. När anden leder oss till att be för någon då sker det saker.
Varje bön som jag gör som är ledd av anden för en medmänniska den gör nytta. Det är så grymt upplyftande när man har den inställningen till bönen.

Hur vet man när anden leder bönen? Jag vet inte hur jag skall förklara hur det känns, men ofta infinner sig en tomhet i mig ibland när jag ber, jag vet inte vad jag skall be för och vem, och jag ber då att jag skall få hjälp att be. Då tar liksom den helige ande över och lägger personer på mitt hjärta som jag börjar be för. Missförstå mig inte nu, jag tror att Gud hör alla böner vare sig dem är ledda av anden eller inte. Men det betyder ju inte att våra böner alltid är hans vilja. Jag tror att vi skall ratta in vårt hjärta på vad Guds vilja är,för då sker det bönesvar i våra liv.

Paulus förklarar det kanske bättre än mig i Romarbrevet 8:26-27

"Så hjälper också Anden oss i vår svaghet. Ty vi vet inte vad vi bör be om, men Anden själv ber för oss med suckar utan ord,
och han som utforskar hjärtan vet vad Anden menar, eftersom Anden ber för de heliga så som Gud vill"


Anden är ju våran hjälpare som finns till hands för oss och drar människor till korset. Och man hamnar i ett böneflöde där andens vilja sker helt i våra liv. Då tänds den brinnande glöden i våra hjärtan för våra medmänniskor, och hela livet blir en glädje och frid med anden. Jag önskar och ber att mitt liv skall bli så. Jag vet vad som krävs, men det är en jobbig väg att vandra.
Men det sker ju på bekostnad av egot som gärna vill vara med och bestämma också. Det är inte lätt att följa Gud alltid. Den trånga porten är alltid den jobbigaste, men den är alltid den sanna.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar