måndag 23 juni 2008

Paradoxernas Gud

"Du är en Gud av oändlig makt och ändå oerhört barmhärtig. Du kan gömma dig för oss och ändå vara med oss hela tiden.

Du är skapare av både ren energi och mild skönhet. Du förändras aldrig, och ändå är du den som överallt initierar förändringar. Du är varken gammal eller ung (eftersom du är evig), och ändå gör du allting nytt. Du verkar oupphörligt och är ändå en källa till sann vila.

Du älskar helt och fullt, men utan maktbegär, du äger oss helt, men utan att härska eller styra. Du är inte skyldig oss något, och ändå betalar du all vår synd och skuld."


Skriven av Augustinus (levde år 354-430)
Jag gillar verkligen Augustinus förmåga att hitta ord och få dessa att beskriva Guds mystiska väsen. Det här är underbart mina ögon.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar