torsdag 26 juni 2008

Hebreerbrevets kraft har jag glömt

Hebreerbrevet 2
14 Eftersom nu barnen hade fått del av kött och blod, fick han (Jesus) på liknande sätt del av kött och blod, för att han genom sin död skulle göra den maktlös som hade döden i sitt våld, det vill säga djävulen, 15 och befria alla dem som av fruktan för döden hade levt i slaveri hela sitt liv. 16 Det är ju inte änglar utan Abrahams barn han tar sig an. 17 Därför måste han i allt bli lik sina bröder för att bli en barmhärtig och trogen överstepräst inför Gud och sona folkets synder. 18 Eftersom han själv har lidit och blivit frestad, kan han hjälpa dem som frestas.

Hebreerbrevet 4-5
15 Ty vi har inte en överstepräst som ej kan ha medlidande med våra svagheter, utan en som blev frestad i allt liksom vi, men utan synd. 16 Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid.
Han kan behandla dem rätt som är okunniga och far vilse, eftersom han själv är svag 3 och därför måste bära fram syndoffer både för folket och för sig själv


Jag läste lite i Hebreerbrevet igår kväll. Och det var verkligen länge sen jag gjorde detta. Blev överväldigad över hur mycket bra saker det stod där. Jag väljer därför dessa citat, då dem berörde mig extra mycket.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar