lördag 11 juni 2011

Lidande?

Visst är det lockande att tänka sig en värld utan lidande, som är helt perfekt. En värld där vi inte ens kan ramla, och Gud hindrar varje människas felsteg. En värld där ingen kan skadas..
En värd utan jordbävningar och andra katastrofer.


Här är några tänkbara scenario:

1. Eftersom det finns katastrofer på vår jord, så måste antingen Gud vara ond som skapar en värld, där katastrofer kan existera. Alternativt, så tyder dessa katastrofer på att det inte kan existera någon Gud.. För om det hade existerat en Gud, då hade han gjort världen perfekt..

2. Om en värld skall vara perfekt, då innebär detta att man målar upp ett stadium, där katastrofer inte kan inträffa. Att hela skapelsen befinner sig i full balans och, det kan helt enkelt inte inträffa katastrofer. eftersom allt är perfekt gjort.

3. Om inte skaparen klarar av att skapa en sådan värld, så är han inte allsmäktig säger man då.. Alternativt, så klarar skaparen av att skapa en sådan perfekt värld, men gör ändå en sämre version, där världen drabbas av katastrofer med jämna mellanrum.. Anledningen till detta, är att skaparen vill att människorna skall plågas.. Man tänker sig då att Gud njuter av att se sina skapade varelser dö som flugor.

4. Ett annat alternativ är att skaparen, har tagit med dessa katastrofer som möjliga händelser i sin skapelse. Att dessa händelser har en djupare innebörd för skapelsens syfte. Där skapelse är gjord likt en knivskarp balansgång mellan lidande och fullkomlig lycka.. Den som aldrig upplevt lidandet, kan heller aldrig till fullo förstå sann lycka och tacksamhet.. En perfekt drömvärld fallerar på det planet anser jag. Har man inte lidit, så uppskattar man heller aldrig på djupet, förbättrningar. Det är ofta först, när en människa får erfara lidandet, som tex vid cancer osv, som människan först förstår det viktiga i livet.. Den som är frisk hela livet, kan missa en djup erfarenhet som den cancersjuke besitter..

En värld full av automatiserade perfekta robotar är knappast värda att skapa. Den lycka som Gud har i skapelsen är att de varelser han skapat väljer av egen fri att förena sig med Gud och enas i en extas av kärlek och glädje som övergår allt förstånd. Även i lidandet, som vid katastrofer så kan detta göra att människan förstår syftet med skapelse.. Katastrofer av den kalibern i Haiti/Japan är fruktansvärda. Men det kan också få alla runtkring att hajja till, och uppskatta det som vi har här. Jag vill inte säga, att Gud trycker på en knapp, så vips sker en katastrof. Men jag tror att skapelsens olika skeenden är med i planen för hela skapelsen..
Vem vet, kanske var det en chansning, ett risktagande, en värld där Gud skapar något, som måste genomgå både lidande, men samtidigt underbara ting. En värld som är sårbar.

Se på korset med Jesus.. Lidandet är hemligheten för frälsningen i kristen tro.. Vår Gud led och dog med oss, för oss.. I lidandet möter han oss.. I dessa själars som dog på Haiti, så lider vår herre med dem. Han har ju trots allt skapt en värld, där lidande kan ske, för att han själv kan anta en människas skepnad och föra oss till honom.

3 kommentarer:

 1. Jag vet i alla fall att jag har utvecklats och lärt mig massor genom det lidande jag utsatts för i mitt liv, så jag är inte helt säker på att jag i detta livet vill ha en värld utan lidande, för min del i alla fall. Jag skulle gärna se att mina nära och kära slapp lida och kunna utvecklas ändå...

  SvaraRadera
 2. Är det inte två frågor som du egentligen behandlar?

  Den ena om livets mening; om det inte finns något utöver vad vi har omkring oss, och delvis själva kan åstadkomma, så blir det ytterst meningslöst, dvs. det slutar i mullen, även om vi kan ta litet olika vägar, och litet olika lång tid på oss, för att komma dit.

  Den andra om lidandet, där vi finner dels sådant som kan vara svårt att hantera, och som stör våra planer, och dels sådant som vi på något sätt förkovras i. Oavsett vilket så ser vi att lidandet är en del av vår tillvaro, så vi måste göra något av det. En möjlighet är att just ta det som en störning, och därmed som en påminnelse om att vi är förgängliga, och att därmed söka det som är mer värt, och som förhoppningsvis består.

  SvaraRadera
 3. Jo men frågan är ju om det går att få vissa "erfarenheter" utan att gå den hårda vägen och lida? Eller visas misstag man gjort som bara kan erfaras genom att begå dem.

  Krävs det inte att man sliter fysiskt en hel dag och lider med sin kropp, för att tillfullo kunna njuta av sin vila på kvällen.

  SvaraRadera