tisdag 2 november 2010

Bibelreflektion

Jag tänkte titta på några bibelställen, och se om det finns saker i dem som kanske inte framgår alldeles omedelbart. Först ut är inledningen till Lukas 19; verserna 1-10.

Han kom in i Jeriko och gick genom staden. Där fanns en man som hette Sackaios, och han hade hand om tullen och han var rik. Han ville gärna se vem denne Jesus var men kunde inte för folkmassan, för han var liten till växten. Han sprang i förväg och klättrade upp i en sykomor för att kunna se honom, eftersom han skulle gå förbi där. När Jesus kom dit såg han upp mot honom och sade: "Skynda dig ner, Sackaios, i dag skall jag gästa ditt hem."

Sackaios skyndade sig ner och tog emot honom med glädje. Alla som såg det mumlade förargat: "Han har tagit in hos en syndare." Men Sackaios ställde sig upp och sade till Herren: "Hälften av vad jag äger, herre, skall jag ge åt de fattiga. Och har jag pressat ut pengar av någon skall jag betala igen det fyrdubbelt." Jesus sade till honom: "I dag har räddningen nått detta hus - han är också en son till Abraham, och Människosonen har kommit för att söka efter det som var förlorat och rädda det."

En första observation är Jesu slutord. De säger två saker. Dels att synderna är förlåtna (räddningen har kommit), och dels att Jesu uppdrag inte är att rädda de redan rättfärdiga, utan för syndare. Det temat finns också på annat håll...

Nästa observation är att han ansågs vara syndare. Det säger inte att de andra ansåg sig vara syndfria, utan att han genom att ta anställning hos, och därmed umgås med, hedningar bröt gemenskapen med folket. Det var alltså en av de värsta synderna: att bryta gemenskapen.

Sedan är det uppenbart att han var angelägen om att åtminstone få se Jesus. Han tog med glädje emot honom i sitt hem. Att äta tillsammans var ett mycket starkt tecken på gemenskap.

Vi ser också att Jesu ord om räddning kommer först efter att han lovat att göra bot, och försöka att ställa saker till rätta.

Till slut kan vi notera att han klättrade upp i ett träd för att kunna möta Jesus. Här finns kanske en poäng för oss. Kanske vi behöver göra något liknande i någon mening. Kanske är trädet för oss i så fall korsets trä...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar