torsdag 20 maj 2010

Överheten!

Hur skall man egentligen tolka Paulus ord i Romarbrevet 13? Är tex en kommunistisk regim given från Gud osv.. Eller vad menar Paulus egentligen. Jag vet att många missbrukat dessa verser till dåliga ändamål.

Varje människa skall underordna sig all den överhet hon har över sig. Ty det finns ingen överhet som inte är av Gud, och den som finns är förordnad av honom. De som motsätter sig överheten gör därför motstånd mot Guds ordning, och de som gör motstånd drar straff över sig själva. De styrande är inget hot mot goda gärningar, men mot onda. Vill du slippa känna fruktan för överheten, gör då det goda, och den skall berömma dig; den står ju i Guds tjänst för att du skall kunna nå det goda. Men gör du det onda, känn då fruktan. Det är inte för inte som överheten bär sitt svärd; den står ju i Guds tjänst som hämnare, för att vreden skall drabba den som gör det onda.

4 kommentarer:

 1. Vilken tur att vi har en Thoms av Aquino som påtalar att överheten som gör det onda har förverkat sin rätt. Och att göra uppror mot en tyrann kan vara moraliskt. Även överheten är bunden av Gud lag och orättfärdiga lagar är inte lag alls.

  SvaraRadera
 2. Stefan Herczfeld21 maj 2010 23:43:00

  Jag tror att man som vanligt skall vara litet försiktig i att direkt applicera moraliska tolkningar för en annan tid och kontext...

  Jag tänker mig Paulus som en djupt andlig person. Han har helt frigjort sig ifrån alla bindningar - han har inget hus och ingen familj att förlora. Skulle livet ta slut i morgon är han närmast glad och lättad. Får han lida för Kristi skull för det honom bara närmare Gud. Det är dessutom hans lilla bidrag till kampen mot den ondes makt här i världen. Inget hot och inget lidande kunde knäcka hans tro, utan det förstärkte bara hans vittnesbörd.

  Han ser på den praktiska organisationen av samhället (och församlingen) så att det ytterst är Gud som kallat var och en till sin position. Var och en har ansvar för sina göranden och låtanden. Den väg som vi skall följa är lydnadens och lidandets väg - den som Kristus vandrat före oss. Helst skall vi dessutom vara fattiga (obundna av materiella tillgångar) och rena.

  Gud tillåter också att onda människor får makt. Det används som prövning eller rening v de utvalda. Lydnaden är det främsta budet. I GT står det någonstans om onda fiender att deras mått av synd ännu inte är fullt. Må så vara. Hämnden tillhör Gud och inte människor. Han har inte bråttom - han har evigheten på sig!

  En viktig sak som stället säger är i alla fall att det alltid är Gud som leder världen. Vi bör hellre underordna oss, och göra det vi är kallade till. Det handlar ytterst om att vi bör ha förtroende för Gud.

  SvaraRadera
 3. Guds försyn styr världen. Gud lät sig bli dömd till döden av Pilatus, men det gjorde inte Pilatus dom rättfärdig.

  SvaraRadera