onsdag 29 juli 2009

Bön

"Store väldige Gud, min Herre Jesus Kristus jag ber dig, upplys mitt inre, skingra min själs mörker.
Giv mig en sann tro, ett fast hopp, en fullkomlig kärlek.
Hjälp mig o Herre, att lära känna dig så att jag i allt handlar i ljuset av din heliga vilja" (Franciskus av Assa)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar