fredag 12 september 2008

C.S Lewis

Jag har precis läst ut C.S Lewis bok "Kan man vara kristen" Och denna karl hade sannerligen en gåva från Gud att förklara saker och ting som man finner problematiska med bibeln. Ruskigt skarpt sinne hade denna man.
Här är ett citat, som visserligen inte finns med i denna boken, men den visar hans skarpsinnighet. Handlar om Guds makt och och fria viljan.


"Hans allmakt innebär makt att göra allt som har en reell möjlighet, inte att göra det som är omöjligt i sitt innersta väsen. Du kan tillskriva mirakler till honom, men inte nonsens. Detta är inte någon begränsning av hans makt. Om du väljer att säga att ”Gud kan ge fri vilja till en varelse, samtidigt som han förvägrar varelsen sin fria vilja”, så har du inte lyckats säga ”någonting” om Gud: meningslösa kombinationer av ord får inte mening bara för att vi lägger till prefixen ”Gud kan.” … Det är lika omöjligt för Gud att utföra två alternativ som utesluter varandra, som det är för den svagaste av hans varelser; detta beror inte på att hans makt har stött på ett hinder, utan för att nonsens fortsätter vara nonsens även när vi talar om Gud"

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar