torsdag 19 juni 2008

Gästbloggare om Kristendomens framtid

Jag tog mig friheten att fråga min kristne broder Doxology på flashback om inte han kunde publicera ett inlägg som jag uppskattade mycket. Och till min glädje ville han detta. Så håll till godo:

"Inom en inte alltför avlägsen framtid så är jag övertygad om att religionen och då främst kristendomen kommer att uppleva en renässans. Den "tillbakagång" kristendomen har upplevt tror jag beror mycket på föråldrade strukturer. Kyrkan har sedan länge blivit förknippat med gamla kufar i svarta rockar som pålägger människor omöjliga levnadskrav och ålägger dem att leva i skam och självförnekelse.
Jag menar att en stor del av kristendomsdebatten som bedrivs i flera fall är liknande Don Quijotes fäktningar gentemot osynliga väderkvarnar, i detta fallet bekämpas en schablonbild som väldigt ofta inte stämmer överens med de faktiska förhållanden.
Att kyrkan har varit en sådan auktoritet genom tiderna och så tätt förbunden med staten är inget jag ser som positivt.
Religion ska vara staten åtskild, kampen som nu bedrivs gentemot kristendomen är ofta en kamp mot den gamla tidens auktoriteter och handbojor - inte den faktiska teologin. Detta är helt naturligt resultat, människor vill inte vara fastlåsta och påtvingade sina val, det leder med all säkerhet till revolt och i flera fall ett genuint hat mot den gamla auktoriteten.
En kristen tro ska inte komma genom staten utan inifrån människan och utifrån Gud. Även Svenska Kyrkan är något som har givit människor en känsla av "instängdhet", att födas in i en statskyrka. Därav de lyckliga ropen nu när kyrkan mister medlemmar - se, äntligen är vi fria! Helt naturligt och även helt förståeligt.
Däremot är min övertygelse att religionen kommer att få förnyad levnadskraft för individen när denna gamla auktoritetsbild är försvunnen.
Det kan dröja längre, men renässansen kommer. 80-talister (då särskilt kvinnor) är en mycket deprimerad generation enligt statistiken(jämförd med tidigare generationer), en generation som även förkastar auktoriteter.
När religionen har kommit till det stadiet att den blir personlig och "självvald" och ett resultat i sökandet efter mening och inre frid så är jag övertygad om att den kommer att få ett rejält uppsving.När fokus är på det teologiska och det faktiska budskapet är kristendomen en vinnande lära, när fokus är på människors maktmissbruk och statsstyrda religiösa organ genom historien - är det en förlorande lära.
Därav är jag mycket lycklig över denna öppna debatt som förs om religion för tillfället och det nya intresset, det är ett naturligt steg som kommer att hjälpa individen till personligt ställningstagande som baseras inifrån - inte utifrån, oavsett val av tro/icke-tro."
Skrivet av: Doxology
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar