onsdag 4 juni 2008

Det svaga

1 Vi som är starka är skyldiga att bära de svagas svagheter och inte tjäna oss själva. 2 Var och en av oss skall tjäna sin nästa, till hans bästa och hans uppbyggelse. 3 Kristus tjänade inte sig själv utan bar våra svagheter, så som det står skrivet: Dina smädares smädelser föll över mig.*

4 Ty allt som tidigare har skrivits är skrivet till vår undervisning, för att vi genom den uthållighet och tröst som Skrifterna ger skall bevara vårt hopp. 5 Och må uthållighetens och tröstens Gud hjälpa er att vara eniga efter Kristi Jesu vilja, 6 så att ni endräktigt med en mun prisar vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader. 7 Ta därför emot varandra, så som Kristus har tagit emot er till Guds ära

(Romarbrevet 15)

Jag har en Romarbrevet period just nu. Älskar den boken, inehåller så mycket härliga ord.
Detta är några rader som vi borde ta mer på allvar. Tar vi kristna detta på allvar? Tar jag det på allvar? Troligtvis inte.
Hur gör jag för "att" ta detta på allvar?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar